(9.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ani z místa se nikdo do ní nehlásí. Takže končím obecnou rozpravu.

Požádám paní ministryni nebo pana zpravodaje, jestli si přejí přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku, takže tuto podrobnou rozpravu končím.

A můžeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Já vás poprosím, pane zpravodaji… Ah, pardon, druhé čtení, velice se omlouvám. Končím tímto druhé čtení.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 37/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Pane místopředsedo, ujměte se slova.

Mezitím ještě stihnu nahlásit, že pan poslanec Kalousek má náhradní kartu číslo 33.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, hlavní důvody předložení vládního návrhu zákona jsem podrobně vysvětlil v prvním čtení. Dovolte mi proto, abych vyslovil poděkování výboru pro sociální politiku, rozpočtovému výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro bezpečnost, které projednaly návrh zákona velmi odpovědným způsobem, shledaly nezbytnost navrhovaného řešení, a proto jednoznačně doporučily Poslanecké sněmovně vyslovit s vládním návrhem zákona souhlas.

Současně si dovolím přičinit jednu poznámku, která souvisí s procesem, který v současné době proděláváme, to znamená s dalším v řetězci odkladů platnosti služebního zákona. Domnívám se, že by to mělo vést celou českou politickou reprezentaci napříč politickým spektrem k úvaze, jak naložit s tímto krokem dále, protože já považuji za poněkud nesystémové a možná i nedůstojné činit neustále nový a nový řetězec odkladů tohoto zákona. Navíc tím, jak se postupně naplňuje doba od té doby, co zákon byl schválen, ukazuje se, že ne ve všech aspektech vyhovuje současnosti. A podle mého názoru by minimálně stálo za úvahu zahájit diskusi o tom, zda nepřipravit nový návrh služebního zákona, který bude více odpovídat současným podmínkám a také reálným finančním možnostem naší země za situace, kdy se nám hluboce prohloubily schodky státních financí, čili zda nejít cestou spíše přepracování, nebo dokonce vypracování úplně nového zákona, než pořád znovu a znovu tento služební zákon odkládat především z důvodu tlaku na veřejné finance.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. V prvním čtení jsme navrhli přikázat k projednání výboru pro sociální politiku, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, rozpočtovému výboru a výboru pro bezpečnost. Usnesení výboru vám byla rozdána jako sněmovní tisky 37/1 až 37/4. Já tedy teď postupně požádám zpravodaje jednotlivých výborů, aby se ujali slova. Jako prvního tedy pana poslance Kostu Dimitrova, zpravodaje výboru pro sociální politiku.

 

Poslanec Kosta Dimitrov: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vám sdělil stanovisko výboru pro sociální politiku z druhé schůze konané dne 27. 9. 2006, usnesení číslo 6 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2002 Sb. Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, služební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 37. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. A nyní prosím, aby se slova postupně ujali zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Milan Šmíd… Zastoupí ho pan poslanec Tom Zajíček. Posléze potom požádám zpravodaje rozpočtového výboru, jenom abyste byli připraveni, pana kolegu Hrnčíře, a zpravodaje výboru pro bezpečnost pana kolegu Severu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo, paní místopředsedkyně. Paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své schůzi projednal také sněmovní tisk 37, to znamená novelu zákona 218, služební zákon, a doporučuje Poslanecké sněmovně tento zákon schválit. Děkuji vám pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Požádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Hrnčíře. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil se závěry usnesení rozpočtového výboru, který probíral tento tisk na své schůzi dne 27. září. Máte ho vydán ve svém dodatku tisku pod číslem 37/3.

Rozpočtovému výboru byl tento tisk předložen k projednání pravděpodobně proto, že velmi úzce souvisí s návrhem státního rozpočtu a všechny jeho novelizace, které odkládaly účinnost tohoto zákona, byly činěny vždy z důvodu, že nebyly zajištěny dostatečné zdroje na pokrytí tohoto zákona, který byl poněkolikáté odložen. Původně měl již platit od roku 2004, to znamená tři roky tady měl tento návrh zákona platit v plném znění. A zde se tedy potřetí odkládá jeho účinnost z roku 2007 a (na?) 2009. A o tom se vedla podstatná rozprava při projednávání ve výboru.

Nakonec bylo přijato usnesení, se kterým vás tímto seznamuji, ve kterém výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců ve správních úřadech, vyslovila souhlas bez připomínek,

2. žádá novou vládu o vypracování a předložení Poslanecké sněmovně koncepce vývoje platů ve veřejné správě v termínu do března 2007,

3. zmocňuje zpravodaje, aby vás s tímto usnesením seznámil - což tímto činím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji a požádám zpravodaje výboru pro bezpečnost pana poslance Severu. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dobrý den, dámy a pánové. Výbor pro obranu a bezpečnost projednal tento tisk 37 na své druhé schůzi 27. září a po odůvodnění náměstka, po rozpravě výbor pro obranu doporučuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s tímto tiskem souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ano, hlásí se paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP