(15.50 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Vážený pane místopředsedo, buďte prosím tak hodný a v rámci vymezeného času sdělte nám, jak je možné, že taková situace nastala, jak bylo možné, že takovýto nezodpovědný způsob hospodaření se státními prostředky byl v předchozí době takovým trestuhodným způsobem tolerován.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal ministra Petra Nečase, aby se ujal odpovědi a v pěti minutách maximálně na ni reagoval. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, je skutečností, že v uplynulých zhruba 18 měsících zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí bez tzv. veřejného oznámení, čili jinými slovy bez výběrového řízení, pouze v oblasti informačních a komunikačních technologií veřejné zakázky v hodnotě téměř 3 mld. korun. Ten mechanismus, pokud si zanalyzujete, proč k tomu dochází, je poměrně jednoduchý a týká se i konkrétní zakázky, o které tady mluvil pan poslanec Hrnčíř, a jsou to praktiky, které mimochodem nejsou pouze na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale jsou rozsáhleji rozšířeny v posledních letech v ústředních orgánech státní správy.

Zpravidla se jedná o to, že příslušná složka státní správy moc dobře ví, že k určitému termínu doběhne platnost určité smlouvy. Přesto vyčkává velmi dlouho s vypsáním příslušného výběrového řízení na zajišťování této služby. Počká až v podstatě na poslední pololetí před nutností podepsat tuto smlouvu, pak pod záminkou toho, že se nestihne provést výběrového řízení, nebo pod záminkou toho, že by případně finanční prostředky mohly propadnout, se daná veřejná zakázka zadá dopředu vybrané firmě bez veřejného oznámení, čili bez výběrového řízení. Podobně se tomu dělo i v tomto případě.

V tomto případě, přestože ministerstvo vědělo několik let přesně datum, kdy doběhne dosavadní zakázka, dosavadní služba, dosavadní smlouva, vypsalo příslušné výběrové řízení teprve na konci srpna, aby pak zjistilo těsně před Vánocemi, že opravdu neúspěšný uchazeč se - světe div se! - odvolal. Jinými slovy, že zakázka nemůže být podepsána k 1. lednu letošního roku, tudíž že ta služba nemůže být zrealizována, aby dva dny před Štědrým večerem dostal někdo krásný předvánoční dárek v podobě veřejné zakázky za více než půl miliardy korun bez výběrového řízení.

Já jsem přesvědčen o tom, že tato praxe je velmi špatná. Nedivím se tomu, že touto záležitostí se naprosto logicky zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a jako občan a politik se vůbec nedivím tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže shledal, že tento postup je nepřijatelný, a vynesl příslušné rozhodnutí, na základě kterého bude tedy placena příslušná pokuta. To, co je podle mého názoru neobvyklé a čemu se řada lidí diví, je to, že opravdu resort pod mým vedením se neodvolal proti udělení této pokuty. A ty důvody jsou velmi jednoduché. Já jsem se velmi pečlivě seznámil s podrobnostmi této zakázky, s časovým řetězcem jednotlivých rozhodnutí, a dospěl jsem k jednoznačnému závěru, že rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo naprosto oprávněné, bylo naprosto v souladu s právem a že Ministerstvo práce a sociálních věcí postupovalo nesprávně.

Je samozřejmě možné se odvolávat, podávat rozklady, případně příslušné rozhodnutí napadat soudně. Ale dámy a pánové, uvědomme si jednu věc. Jde o peníze daňových poplatníků. To znamená, že to, co zaplatí resort, obdrží jiný ústřední orgán státní správy v podobě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tím, že bude veden nekonečný řetěz odvolávání se, případně soudních žalob, tak pouze celý proces z hlediska daňových poplatníků prodražujeme a zdržujeme. A jestliže dospějeme k názoru, že to rozhodnutí bylo správné, a to rozhodnutí bylo správné, tak podle mého názoru je naprosto korektní a seriózní krok se proti tomuto rozhodnutí neodvolávat.

Je také skutečností, že v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí je řada jiných, podobných velkých zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií, kde se využívá záminky tzv. ochrany autorských práv nebo ochrany know-how k tomu, aby po nekonečný počet let tuto zakázku vždy znovu a znovu dostávala tatáž firma právě pod tou záminkou ochrany autorských práv. Takže to potom vede k tomu, že opravdu některým firmám se dostávají zakázky v hodnotě stovek milionů, nebo dokonce miliard korun bez jakékoliv soutěže, bez jakéhokoliv výběru, prostě tím, že jsou dopředu "odsouzeny k tomu, aby tyto lukrativní zakázky dostávaly".

Chci zdůraznit, že podobné praktiky se zcela zjevně nedějí pouze v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, že jsou šířeji uplatněnou praxí v rámci ústředních orgánů státní správy, ale i státní správy jako takové. A tato vláda rozhodně hodlá proti podobným praktikám vystupovat a zužovat prostor pro podobné nepřijatelné chování státní správy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď ještě požádám pana poslance Hrnčíře, aby doplnil svou interpelaci.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo vlády, fakta, která jste zde sdělil, jsou opravdu zarážející a nesvědčí o správném postupu na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Doufám jen, že váš předchůdce, který je zodpovědný za tento stav, si svůj stav alespoň nyní uvědomuje a vyvodí z něj alespoň politické závěry jako správný chlap.

Můžete mi ale říci, vážený pane místopředsedo, jaká přijmete opatření, abyste napravil chyby vašeho předchůdce na Ministerstvu práce a sociálních věcí, jakými prostředky zlepšíte pošramocenou pověst vašeho resortu?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou žádám pana ministra.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, tím prvním krokem je, že jsem se rozhodl podat podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i u těch ostatních zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií, které řádově dosahují desítek nebo stovek milionů korun. To znamená - samotné ministerstvo podá podnět pro přešetření postupu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte. Jenom upozorňuji technické zaměstnance, že mi neběží čas, aby to nějak opravili. Budu to sledovat podle hodinek. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Já jsem získal časovou prémii, zcela zjevně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To tedy nevím, co s tím. Prosím. Ještě jednou to samé.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Já se na chvilku významně odmlčím, abych nezískal nezaslouženou výhodu.

Druhým opatřením, které jsem přijal, je zřízení specializovaného oddělení pro veřejné zakázky, protože na Ministerstvu práce a sociálních věcí v mnoha ohledech panoval chaos, kde jednotlivé složky nevěděly, jakým způsobem zadávat tyto veřejné zakázky, a dokonce získat pouhou evidenci těchto veřejných zakázek představovalo docela neskutečný problém. Toto specializované oddělení ponese plnou odpovědnost za zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Dalším opatřením, které jsem přijal především v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek bez výběrových řízení, je to, že pokud kterýkoliv vedoucí pracovník resortu Ministerstva práce a sociálních věcí podá nebo dá veřejnou zakázku bez výběrového řízení, je povinen současně dát sám na sebe podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby ten přešetřil tento postup bez vypsání výběrového řízení, a současně o každé takové veřejné zakázce bez výběrového řízení je zavedena povinnost mým rozhodnutím informovat tiskovou zprávou veřejnost, že byla zadána veřejná zakázka bez výběrového řízení. A v té tiskové zprávě přesně specifikovat ty zvláštní důvody, které vedou k výjimečnému postupu zadání veřejné zakázky bez výběrového řízení.

Současně jsem také přijal opatření, na základě kterého všechny následující smluvní dokumenty povedou k tomu, že jakákoliv autorská práva a know-how se stanou vlastnictvím resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a nebudou nadále vlastnictvím dodavatelských firem, které se pak na základě tohoto nebudou moci odvolávat na to, že mají nekonečný a prakticky doživotní nárok získávat některé veřejné zakázky bez výběrového řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP