(15.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo. Samozřejmě vnímám tuto odpověď jako náznak nějakého systematického postupu, který pomůže vyřešit otázky, které před námi v oblasti kultury stojí; teď myslím samozřejmě pouze jeden její segment, to znamená soustředěnou pozornost na některé budovy, historické budovy, které jsou součástí našeho kulturního dědictví.

Otázka, která se prolínala i minulým volebním obdobím, se týkala priorit, protože všichni víme, že si to přejeme. Přejeme si opravit Národní muzeum, přejeme si opravit Národní knihovnu, přejeme si vybudovat novou, moderní Národní knihovnu. O tom není nejmenší spor. Jenom se ptáme vždy na to, zda ze současného rozpočtu, z aktuálního rozpočtu máme dostatek zdrojů pro tyto záměry. Proto jsem chtěla vědět, jestli je zde už nějaký konkrétní záměr.

Vnímám to, že Ministerstvo kultury vypracuje nějakou svou strategii. Budu za to velmi vděčná, protože myslím, že toto nejsou pouze otázky, které zajímají mě, ale zajímají také, doufám, i mé kolegy a také příslušné instituce, které se tímto zabývají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě má slovo předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Nevím, jaký čas je vyměřen mé vládě, nebo jestli budeme rozhodovat ještě o podobných věcech, ale mohu slíbit jediné: že to beru v té oblasti kulturních památek jako velkou prioritu mé vlády. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jako poslední můžeme vzít ještě interpelaci pana poslance Davida Ratha ve věci golfových turnajů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedající, dámy a pánové, členové vlády, pane ministerský předsedo, kontrola Ministerstva zdravotnictví v jedné ze zdravotních pojišťoven na severní Moravě zjistila, že vaše společnost nazvaná Becario, společnost Mirka Topolánka, obdržela za umístění jakýchsi reklamních částí této společnosti, tedy zdravotní pojišťovny, částku asi 90 tisíc v roce 2005. Není to částka samozřejmě nějak závratná. Byť jsem příznivec golfu a někdy mám pocit, že by možná prospělo, kdyby zdravotní pojišťovny platily třeba golf místo jiných věcí, tak nejsme zase tak bohatým státem a naše zdravotní pojišťovny nejsou na tom tak finančně dobře, aby si to mohly dovolit. Současně předpokládám, že vaše společnost na tom není tak špatně, aby musela brát tyto peníze od zdravotní pojišťovny, které pak potažmo - 90 tisíc je např. jeden moderní kardiostimulátor, víte, že na tyto výkony jsou čekací doby u těchto pojišťoven právě proto, že nemají peníze, čili když to stáhnu takto, tak vy jste tady nějakému konkrétnímu člověku vlastně prodloužil tu čekací dobu.

Moje otázka na tuto otázku je tedy ta: Nechcete ty peníze vrátit?

Druhá věc. Víte, když jsem se podíval na webové stránky vašeho sdružení Becario, tak jsem nejdříve měl pocit, že je to sdružení na podporu a výuku golfu. Říkal jsem si: Ha, Mirek Topolánek se vydal správným směrem. Já také o něčem takovém uvažuji, golf je úžasný sport a mělo by ho hrát co nejvíce lidí v České republice a je dobře, že do něho získáváme více peněz. Pak jsem ovšem zjistil, že to tak není, že sice Becario inzeruje jako jedinou činnost golfové turnaje v pěkných, řekněme na těch jedněch nejlepších českých hřištích jako Karlovy Vary, Čeladná a tak. (Předsedající: Čas, pane poslanče.)

Tedy moje otázka je: Nepřijde vám hloupé pasírovat miliony za pořádání golfových turnajů, místo abyste je dal těm studentům? (Předsedající: Čas prosím.) Zhruba asi 4 miliony jste vybral a 150 tisíc dostali studenti.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Slovo má předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Jistě jste pochopili, že jsem záměrně urychlil předchozí odpovědi, aby se dostalo na interpelaci pana doktora Ratha.

Já mám také rád golf, stejně jako vy, protože vaše fotografie vaší účasti s panem ředitelem Pfizeru Richardem Polsnem visela na stránkách organizace Eurogolf velmi dlouho. (Potlesk části poslanců.) Bylo to v době, kdy jste seděl v kategorizační komisi, která rozhodovala o zařazení léků jednotlivých firem mezi státem hrazená léčiva. To jenom pro pořádek.

K té vaší interpelaci. Ne každá organizace, která nese mé jméno, je moje společnost. To je za prvé. Toto občanské sdružení nese mé jméno, protože jsem byl jeho spoluzakladatelem, a jeho hlavní činnost je podpora vzdělanosti, speciálně studentů technických univerzit, v poslední době využívání projektu Leonardo, zahraniční stáže, zahraniční stipendia. Golfové turnaje slouží k výběru těchto peněz pro tyto studenty. Tato bez státních prostředků ve dvou a půl lidech fungující organizace dává každý rok 14 až 20 stipendií, což není málo. Kdyby každý z vás založil podobné občanské sdružení, nepotřebujeme zavádět školné.

Fundraising a sponzoring jde zcela mimo mě, a nemusel jste najímat detektivní kancelář, všechny informace jsou veřejně dostupné na webových stránkách Becaria. Navíc na otevřeném účtu, a to po celých pět let, který je zřízen jako otevřený účet u e-Banky. Všechny pohyby finanční, všechny sponzoringy jsou zcela otevřené a naprosto transparentní. Já v tom žádný problém nevidím.

Hendikep mám špatný - 41. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se ještě pana poslance Ratha.

 

Poslanec David Rath: Takže já myslím, že když jsme u těch fotek, vaše fotka s rozesmátým Mirkem Mackem křepčícím mezi katafalky byla také půvabná - na Vítkově. Za to jste se měl omluvit možná ještě více.

Chtěl bych podotknout, že já na rozdíl od vašeho ministra zdravotnictví statisíce až miliony od farmaceutických společností nedostával. Já jsem se dopustil jen takového hříchu, že jsem se na nějakém turnaji setkal s panem ředitelem Pfizer. Vy se setkáváte s obdobnými řediteli obdobných společností při každém golfovém turnaji, kterých jste absolvoval letos mnoho. Škoda, že jste nevydal z toho fotoalbum, mohli jsme si je vzájemně prohlížet.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo asi poslední, co na vás interpeluje pan poslanec Rath, a vy můžeme ještě odpovědět. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Jenom dopřesnění. Po vašem jmenování ministrem zdravotnictví ta fotka zmizela.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že čas na interpelace předsedy vlády vypršel, takže končím interpelace na premiéra a budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Těch je poměrně velké množství. První je interpelace paní poslankyně Hany Orgoníkové na ministra Ivana Langera. Ten je omluven, jak se dívám, ale to nevadí. Paní poslankyně může svou interpelaci přednést, dostane odpověď podle jednacího řádu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace na pana ministra Langera je velice jednoduchá. Chci mu připomenout datum 20. května 1998, kdy byla v Poslanecké sněmovně projednávána jako bod číslo 98 zpráva o výsledku šetření vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění vztahů organizovaného zločinu a státní správy v tzv. olomoucké kauze. Pan ministr je z Olomouce. Také vám, paní poslankyně a páni poslanci, doporučuji vyhledat si ve stenozáznamech projednávání této zprávy. Zprávu předkládal předseda vyšetřovací komise poslanec Krampera ze SPR-RSČ, diskuse byla velmi obsáhlá a v závěru proběhlo neveřejné zasedání Sněmovny.

Tehdy pan ministr vystoupil a velice tvrdě napadl poslance Kramperu a nevybíravými slovy mu řekl, že ještě jednou. Působilo to na nás velice nehezky. Poslanec Krampera totiž sdělil Sněmovně, že nitky sahají až k Ivanu Langerovi.

Po všech těch věcech, které teď koná Ivan Langer jako ministr vnitra, chci odpověď, jak to doopravdy bylo. Doufám, že nemusím žádat o ochranu své osoby. Pokud se mi něco stane, všichni víte, na koho se obrátit.

Poněvadž tu pan ministr není, chci, aby mi odpověděl písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Předpokládám, že tak učiní. Další interpelací je interpelace pana poslance Vladimíra Šoltyse. Je to interpelace na ministra Petra Gandaloviče ve věci kauza Budišov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP