(14.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Vy tady říkáte, že jsou fámy. Fáma je třeba to, že naše koncepce, to, co jste přečetl, že jsme tady přijali závazek, že budeme podobné systémy v České republice budovat. Kdybyste se obtěžovali přijít do Sněmovny do zahraničního výboru, tak byste se dověděl, že existuje usnesení číslo 100 ze zahraničního výboru minulého období, které říká, že se v žádném případě bezpečnostní koncepce nedá vykládat tak - (Předsedající: Pane místopředsedo, čas.) Nedá se vykládat tak, že je to souhlas s umístěním jakékoliv základny v České republice. (Předsedající: Pane místopředsedo, čas, prosím.) Ale apeluji, tahle debata je… umožněte ji!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane premiére, máte samozřejmě svůj čas na odpověď. Děkuji vám, že jste svůj první čas nevyčerpal.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Mně připadá ta diskuse už ze startu hysterická.

Já chci říct, že tato vláda nedělá fakticky žádné aktivní kroky toho typu, které dělal pan ministr Tvrdík a vlády minulé. V této chvíli, minimálně v letošním roce, se v americkém Kongresu o této věci rozhodovat nebude. Já se domnívám, že v této chvíli můžeme jediné, a to myslím i ministr zahraničních věcí Alexandr Vondra dělá, a to je informovat výbory a diskutovat s výbory o tom, o čem se bavíme i tady, to jsou výhody, nevýhody, rizika, náklady, výnosy.

Domnívám se, že takto to je, takto to bude a v této chvíli mi připadá vaše reakce jako spíše předvolebně hysterická.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády i za dodržení času.

Slovo má paní poslankyně Kateřina Konečná ke své interpelaci.

Předávám řízení panu místopředsedovi Zaorálkovi.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pane premiére, památník na Vítkově se stal místem komerčního využití. Tato věta se objevila v několika periodicích v průběhu uběhlého víkendu. Tato informace byla však pro většinu obyvatel naší země šokující. Především pokud si uvědomíme, že show a diskotéka se může konat mezi hrobkami československých prezidentů a hrdinů války, na místě, které bylo vystavěno k poctě legionářů naší země. Do dnešního dne se tam konají také pohřby tak významných lidí, jako byl například generál Peřina. Samozřejmě je to také místo, kam, jak doufám, pane premiére, půjdete i vy za pár dní uctít památku hrdinů položením květin. Pevně věřím, že tentokrát bez show a přítomnosti tanečnic. Nebo snad bude i tento akt sponzorován nějakou soukromou firmou?

Mě ovšem, přestože jsem si za vaší vlády nejen v Poslanecké sněmovně, ale i v kraji zvykla na ledacos, velmi zarazil a velmi nepříjemně překvapil také fakt, že jste se celé akce firmy Karolinum zúčastnil vy osobně. A proto se vás, vážený pane premiére, ptám: Jak jste se cítil na místě, kde odpočívají hrdinové, nad kterým v inkriminovaný den proběhla diskotéka? Nemyslíte si, že jste znevážil také vy svou účastí jako jeden z nejvyšších ústavních činitelů naší země oběti, které byly v tomto památníku pohřbeny, a že vaše účast na večírku soukromé firmy byla nevhodná? A především, jaké sdělení jste chtěl dát společnosti, zejména mladé generaci, jejíž voliče si tak přisuzujete? (Ojedinělý smích.) Jaké sdělení mělo být v této věci dáno naší společnosti? Mělo to být - tancovat mezi hroby je normální?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to byla paní poslankyně Konečná. A teď prosím pana premiéra, který má k dispozici opět pět minut na to, aby odpověděl. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, byl jsem v té dané situaci podle mého oblíbeného hesla ve velkém dilematu: koupíte cedník, teče - zalepíte díry, necedí. Přijal jsem pozvání na akci, kde bylo pozváno asi patnáct set lidí, a to místo mě zarazilo, už když jsem k němu přijížděl, protože já jsem fakticky, tak jak ten svůj program úplně neznám, přesně nevěděl, kam jedu.

Ano, já s vámi souhlasím, že to místo pro pořádání podobných akcí vhodné není. Ono bylo zneuctěno, protože bylo vystavěno na přelomu dvacátých, třicátých let českým legionářům, už tím, že koncem padesátých let tam měl hrob masový vrah Klement Gottwald. (Tleská pravice.)

Já když jsem tam vstoupil, tak jsem si připadal velmi zvláštně, působilo to velmi morbidně a já jsem záhy odešel. Navštívil jsem akci, na kterou bylo pozváno mnoho lidí včetně prezidenta republiky, a nepůsobilo to na mne dobře. Myslím si, že Národní muzeum, které má ve správě Památník na Vítkově, by mělo daleko pečlivěji rozhodovat, jaké akce, které se tam ostatně konají pravidelně, do těchto prostor pustit nebo jak případně ten prostor využít jinak.

Nicméně odmítám interpretaci o tančení na hrobech. Já se přiznám, že stejně jako vy mám tyto informace pouze z bulváru. Domnívám se, že tato věc se netýká jenom Památníku na Vítkově, ale obecně využívání celé řady prostor, které mají určitý národní charakter. V tomto smyslu s vaší interpelací souhlasím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máte, paní poslankyně, ještě minutu, abyste doplnila svou interpelaci.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Já vám za odpověď děkuji, pane premiére, přesto si neodpustím otázku: Skočí-li patnáct set lidí z mostu, skočíte taky?

A především: Jste si vědom toho, že váš čin může být vykládán také jako porušení § 202 trestního zákona, paragrafu o výtržnictví? Protože tento paragraf obsahuje větu: Kdo se zjevně neúcty vůči společnosti dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, hrubé neslušnosti nebo výtržnictví, bude potrestán odnětím svobody. A vůbec, účast na této akci v tomto památníku podle mne neúcta vůči naší společnosti byla! (Zatleskání vlevo.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, slovo má předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: V tom případě bych chtěl být obviněn současně z výtržnictví, protože jsem nedávno si vykračoval po poli na Slavkově, kde jsou hroby z bitvy tří císařů, a připadá mi to zhruba jako podobný příměr.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to bude asi vše na konto této interpelace.

Další je interpelace poslance Miroslava Opálky. Ta je ve věci ekonomického nájemného bytů. Takže prosím, pane poslanče, máte své dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, mezi prvními kroky, které ve své funkci avizoval pan ministr Gandalovič, a předpokládám, že jde o program vlády, je prý uzavření dohody s majiteli domů, aby se předešlo sporům plynoucím z podání některých z nich k Evropskému soudu do Štrasburku.

Mám za to, že velmi důležitým argumentem při jakémkoliv jednání o nájemném z bytů by byla znalost faktů, kolik opravdu potřebují majitelé domů na to, aby dlouhodobě udrželi své domy v dobrém stavu. V takovém, aby i za 40 let poté, co domy jsou už účetně odepsány, sloužily svému původnímu účelu, tj. k bydlení. Upozorňuji vás proto, že velmi jednoznačným způsobem by bylo možné zjistit uvedené hodnoty přímým šetřením u bytových družstev a ve společenstvích vlastníků. A je to naléhavé dříve, než k připravovanému jednání zasednete. Tato bytová společenství financují provoz i správu svých bytů plně a výlučně z poplatků svých členů.

Dlouhodobě voláme po provedení takového průzkumu, ale zatím marně. Chci vás proto informovat, že péčí odborného zázemí Komunistické strany Čech a Moravy se takové šetření v uplynulém roce uskutečnilo ve více než čtyřech tisících bytů ve čtyřiceti městech České republiky. Výsledkem bylo zjištění, že v té době dosahovaly průměrné náklady, chcete-li nájemné, výše 22 korun z čtverečního metru měsíčně. A to je právě hodnota, kterou považujeme za oprávněnou i pro všechny ostatní vlastníky bytů.

Ptám se vás tedy, vážený pane premiére, zda má vláda, Ministerstvo pro místní rozvoj či Český statistický úřad v úmyslu takové hodnoty nezávisle ověřit a kdy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, že jste udržel své dvě minuty.

A nyní prosím pana předsedu vlády, aby se ujal odpovědi. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já děkuji za tu nabídku. Musím říct, že jsme zdědili jako vláda problém celé řady žalob u soudního dvoru v Haagu právě majitelů domů a jednání s nimi zatím nevedla k cíli. Fakticky čekáme na rozsudky, protože jsou povzbuzeni některými precedenčními rozsudky.

Ekonomické nájemné, které se používá, lze v zásadě konstruovat dvěma způsoby. Za prvé je to součet nákladové ceny bytu, tedy ceny, za kterou je možno v dané lokalitě byt postavit včetně příslušného pozemku, a míry kapitalizace, to je čistého výnosu vlastníka vloženého kapitálu před zdaněním.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP