(14.40 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme doplňující otázku. Pane premiére, poradíte si s ní? Prosím, račte.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: S touto otázkou jste mě skutečně zaskočil. (Oživení v sále, smích, potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nicméně máte dvě minuty, abyste se pokusil s tím vyrovnat.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: My jsme včera na nočním zasedání vlády po jednání Poslanecké sněmovny schválili materiál, který se zabývá koordinací českého předsednictví v Evropské unii. Mimo jiné ustavuje v tomto materiálu vládního tajemníka. My jsme dlouho diskutovali, zda to má být státní tajemník, vládní zmocněnec, národní koordinátor. Nakonec sice vzhledem k účinnosti, ale praktické nevyužitelnosti zákona o státní službě jsme nepoužili termín státní tajemník, state secretary, ale vládní tajemník. Na Úřadu vlády bude vybudován v tomto smyslu útvar pro vládního tajemníka. Bude posílena role komise pro Evropskou unii, kde bude předseda vlády a ministři, a jsou vyčleněny peníze, zhruba 400 mil. Kč na příští rok, ve veřejné pokladniční správě. Věřím, že se s tímto úkolem vypořádáme včas, anebo připravíme pro každou příští vládu takový institucionální rámec, aby mohla v těch pracích bez problémů pokračovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to bylo vše k této interpelaci. A protože se mi poštěstilo vylosovat tu druhou, tak požádám pana místopředsedu Filipa, kdyby ji uvedl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dalším vylosovaným z přihlášených k ústní interpelaci na předsedu vlády je místopředseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, pane premiére, já nejsem tak nadšen jako můj kolega pan poslanec Hrnčíř, naopak.

Já bych rád tady chtěl zmínit, že podle článku 43 Ústavy České republiky je to Parlament, který v této zemi vyslovuje souhlas s pobytem jakýchkoliv cizích ozbrojených sil na území tohoto státu, to znamená, že jakékoliv podobné rozhodnutí podléhá Parlamentu České republiky a musí být učiněno právě zde. A my jsme přesto dnes svědky toho, že, pane premiére, vaši ministři, konkrétně ministr zahraniční Alexandr Vondra a ministr obrany Jiří Šedivý, v této chvíli bez jakéhokoliv mandátu Parlamentu podnikají kroky ve věci umístění základny Spojených státu amerických v České republice, vedou se jednání, a dokonce tito ministři a úředníci obou ministerstev vedou veřejnou kampaň pro umístění této základny na území České republiky v situaci, která je velice nejasná, protože není oficiální žádost ze strany USA. Ale především, kolegové, v této chvíli Parlament nemá žádné oficiálně podané relevantní informace od vlády.

Ptám se vás, pane premiére, kolikrát byl výbor zahraniční informován například o expertním jednání, které se vedlo v září letošního roku ve Washingtonu? Ty informace jsme do této chvíle neobdrželi, dokonce i když jsme je žádali. Měly být dodány zahraničnímu výboru do konce září, nedostali jsme nic, nemáme je dosud. A v této chvíli vlastně poslanci se nemohou plnohodnotně účastnit této debaty, protože vláda se s nimi o této věci vůbec nezačala bavit.

Mně připadá, že tady není respektována role Parlamentu, a úplně zásadním způsobem, ve věci, kterou ústava Parlamentu přisuzuje. Já se vás ptám, kdy se tato situace změní?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Slovo má pan premiér, předseda vlády Mirek Topolánek. Pane předsedo, čas na vaši odpověď.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Pane místopředsedo, kdybyste formuloval a směřoval tu otázku na premiéra Grosse nebo na premiéra Špidlu nebo na premiéra Paroubka, tak bych té otázce rozuměl.

Bezpečnostní strategie České republiky schválená 10. prosince 2003 hovoří takto: Vzhledem k pokračujícímu šíření zbraní hromadného ničení spolu s raketovými technologiemi a vzhledem k tomu, že některé země odmítají respektovat relevantní mezinárodní závazky, bude vláda vytvářet podmínky pro připojení se k projektům či systémům, které budou schopny zajistit ochranu území České republiky. - 10. prosince 2003.

Otázka měla být daleko spíše směřována na bývalého pana ministra Tvrdíka, který o těchto věcech, na které se ptáte, jednal s americkou stranou už v roce 2002. (Potlesk poslanců ODS.)

Možná by bylo zajímavé slyšet, jak se další vlády, které vládly před vládou mojí, na těchto věcech domlouvaly, tyto věci diskutovaly a prosazovaly.

A nyní krátce vyvrátím několik mýtů, které kolem této otázky velmi často zaznívají.

Ten systém je čistě obranný a má obranný charakter. Jeho prosazování vyplývá z reakce na změněné hrozby, na změněné globální hrozby, které se mění z čistě vojenských útoků na útoky spíše teroristické, a na vlastnictví, kdy ještě v roce 1972 vlastnily balistické střely kromě NATO a Varšavské smlouvy pouze Čína a Izrael, dneska je to 16 zemí a přibývají další a množí se proliferace samozřejmě i na úplně nekontrolovatelné skupiny typu Hizballáh a další.

Podpora veřejnosti tomuto projektu je velmi důležitá a ta veřejná debata podle mě nepochybně probíhá a probíhat bude. Chtěl bych zdůraznit, že je třeba hovořit konkrétně nejenom o negativech, ale také o výhodách tohoto projektu.

Ústava České republiky nicméně svěřuje, a v tom s vámi souhlasím, zcela jednoznačně pravomoc rozhodnout o zřízení cizích vojenských základen či rozmístění cizích vojenských jednotek Parlamentu České republiky.

Velmi častým mýtem je, že základna je porušením suverenity, a vyvolávají se asociace na éru studené války a supervelmocenské postavení a soupeření. Dohoda NATO SOFA z roku 1951 jasně říká, že vojska umístěná na našem území, nebo cizím území, musí respektovat zákonodárství přijímající země. Dokonce mýty, že je to v rozporu s našimi závazky v NATO. Musím říci, že nikoliv. Británie souhlasila s modernizací radaru, Dánsko souhlasilo s modernizací radaru v Thule Grónsku, Spolková republika Německo a Itálie se podílejí na projektu MEATS (?) a další, které reagují na výsledky pražského summitu NATO, který jasně dal úkol reagovat na hrozbu útoku balistických raket. Velkým mýtem je, že dojde k nové eskalaci zbrojení. Musím říci, že zatím k tomu nikdy nedošlo, a pokud mně je známo, tak Spojené státy americké v rámci Partnerství pro mír speciálně s Ruskou federací otázku konzultují.

V této chvíli bych řekl, že žádná hrozba z tohoto typu není. Spojené státy americké nás nepožádaly a v tomto smyslu je to trochu vytváření problému, který tady ještě není. Ale jsem velmi rád, že jsem na to dotazován, protože tím můžeme zahájit seriózní a nikoliv podjatou diskusi o systému, který by mohl účinně reagovat na hrozby, které se definují velmi špatně.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu premiérovi a ptám se, jestli pan místopředseda má doplňující otázku. Ano, prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, je mi líto, ale tu diskusi budeme moci zahájit, když vaše vláda se bude obtěžovat základní informace o svých jednáních do Sněmovny přinést, o výsledku expertních jednání, technických konzultací. To bylo jediné, co se totiž dělo za vlády premiérů Špidly a Stanislava Grosse, pouze technické konzultace. Politický mandát ke zřízení základny nikdo neměl.

Pane premiére, vaše vláda je vláda v demisi. Pro mě je naprosto nepřijatelné, abyste v tak zásadní věci pokračovali v této věci způsobem, že konáte kroky bez toho, že byste do toho zahrnuli Parlament, a ten Parlament prostě chcete pak postavit před hotovou věc někdy později, prostě politika fait accompli. To je naprosto v této věci nepřijatelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP