(Jednání pokračovalo v 16.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Přestávka na poradu klubu Občanské demokratické strany skončila.

Ještě se hlásí pan předseda klubu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, poslanci Občanské demokratické strany se schválením státního závěrečného účtu nemohou podílet na legalizaci dramaticky špatného hospodaření předcházející vlády. Proto poslanci Občanské demokratické strany pro schválení státního závěrečného účtu hlasovat nebudou. Zároveň však nechceme komplikovat otázku kolem dluhopisů a řešení této situace pro vlády další. A proto se hlasování vůbec nezúčastníme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu předsedovi klubu Občanské demokratické strany.

Přikročíme k hlasování. Požádám pana zpravodaje poslance Miroslava Kalouska, aby přednesl návrhy k hlasování. Já vás potom odhlásím a budeme pokračovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, máme v zásadě dva návrhy usnesení. Jeden návrh je usnesení rozpočtového výboru doplněného vlastně o usnesení výboru kontrolního, které přednesl pan předseda Koníček a které lze zakompilovat do základního návrhu usnesení.

Já tedy doporučuji, abychom hlasovali postupně, od bodu I., který začíná Poslanecká sněmovna I. schvaluje, pak o I.a neschvaluje ty tři kapitoly, pak o II., pak o III. souhlasí. Upozorňuji, že III. je asi nejzásadnější bod tohoto usnesení, protože to je zmocnění k vypořádání deficitu. Bod IV. by byly ony tři body, které tady přednesl pan poslanec Koníček. A poté IV. - v původním textu by byla V. Takto po řadě navrhuji proceduru hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nevidím žádný protest.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Má někdo jiný návrh k postupu hlasování? Není tomu tak. Je to všem zřejmé. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci.

Budeme rozhodovat o návrzích tak, jak byly předneseny, postupně, a to v hlasování pořadové číslo 59 a následujících. První návrh usnesení.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Budeme nyní hlasovat o návrhu Poslanecká sněmovna schvaluje státní závěrečný účet, který vykazuje příjmy - popsáno, výdaje - dle údajů, které máte v předloze. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 59. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 91 pro 61, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já, jestli dovolíte, pane předsedající, bych jenom zlomyslně požádal, abyste vždy požádal o stanovisko i předkladatele.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji za upozornění. Samozřejmě, pan předkladatel ví, jaká jsou pravidla jednacího řádu, a já je budu dodržovat a vyzvu ho ke stanovisku.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní budeme hlasovat o I.a Poslanecká sněmovna neschvaluje státní závěrečný účet kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí, kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví a kapitoly 347 Komise pro cenné papíry.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vaše stanovisko? (Zpravodaj doporučuje.) Pan ministr? Zapněte si mikrofon, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Zlomyslně doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 60. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 60: z přítomných 99 pro 37, proti 13. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Bod II. Poslanecká sněmovna bere na vědomí. A nyní ony 1. až 7., které máte uvedeny v předloze. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 96 pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP