(16.30 hodin)

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl navrhnout na základě usnesení kontrolního výboru doplnění usnesení tak, jak nám je předložil rozpočtový výbor.

Za bod I doplnit bod Ia nebo II, to záleží na zpravodaji, jak si to označí - Poslanecká sněmovna neschvaluje státní závěrečný účet České republiky za rok 2005, kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí, kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví a kapitola 347 Komise pro cenné papíry. To je první návrh.

Druhý návrh. Před stávající bod IV, kdy žádáme vládu, aby věnovala zvýšenou pozornost chování správců kapitol, doporučuji, abychom zařadili konstatování, na základě kterého žádáme tu vládu. Takže IV - pak přečíslujeme:

Poslanecká sněmovna konstatuje 1. na základě výsledků kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu, že účetní uzávěrky u většiny účetních jednotek (kontrolovaných osob), nepodávaly ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy, a nebyly proto spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu dle vyhlášky číslo 581/2004 Sb.;

2. Poslanecká sněmovna konstatuje na základě stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005, že chování správců kapitol při dodržování právních předpisů a rozpočtových pravidel má výrazně negativní trend;

3. Poslanecká sněmovna konstatuje na základě výsledků kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu, že při hospodaření s finančními prostředky a majetkem státu uvnitř státních úřadů a organizací vzrostl za rok 2005 počet stále se opakujících stejných chyb a nedostatků, což svědčí o nedostatečném řízení, neúčinných nebo nerealizovaných kontrolních a sankčních mechanismech.

Dále bych požádal, aby závěrečné usnesení bylo hlasováno po jednotlivých římských číslech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi kontrolního výboru za návrh v podrobné rozpravě. Má někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu podrobnou také končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo u pana ministra financí. Není tomu tak. Pana zpravodaje? Není tomu tak.

Před hlasováním požádal o slovo předseda klubu Občanské demokratické strany, pan Tluchoř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, omlouvám se, ale rád bych požádal o krátkou pauzu na poradu poslaneckého klubu ODS v délce trvání 20 minut. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vyhovím vaší žádosti. Samozřejmě je to první žádost klubu Občanské demokratické strany. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu Občanské demokratické strany do 16.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP