(10.30 hodin)
(pokračuje Severa)

Tady už mnozí řešíte, jestli bude raketa 24 metrů pod zemí, jestli bude mít červená křidýlka. Prosím vás, vždyť je to pseudoproblém. Řešíme tady něco, co nemáme v tuto chvíli na stole a nemůžeme o tom rozhodovat.

Poprosím o jednu věc. Nechme si toto rozhodování do situace, kdy skutečně, pokud budeme o něco požádáni, pokud budeme mít na stole skutečně materiály, abychom se na ně mohli podívat, zjistíme třeba, že to je velmi odborné téma, které musí být posouzeno lidmi, kteří tomu rozumějí, pak to dejme znovu na stůl, a nedělejme z toho téma. Já chápu, je před volbami, ale buďme alespoň v bezpečnostní oblasti natolik zodpovědní, že bychom neměli občany něčím zatěžovat. To skutečně nejsou oni ani my dneska schopni rozhodnout.

Proto dneska budu hlasovat proti tomu, co navrhuje pan kolega Filip. Ne proto, že bych měl jasno v té otázce, ale proto, že vůbec nevím, o čem by to mělo být. Takže si počkám na informace, které k tomu potřebuji, a pak bych chtěl, abychom si na to zodpovědně sedli a na politické úrovni, na odborné úrovni k tomu zaujali odpovědné stanovisko. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy k tomuto bodu. Pan poslanec Petr Pleva. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat, ale protože naprosto souhlasím se svým předřečníkem, že k dané otázce se můžeme vyjadřovat ve chvíli, kdy budeme mít něco konkrétního na stole, navrhuji přerušení tohoto bodu a odročení do doby, kdy budeme Spojenými státy požádáni o umístění nějaké základny na našem území.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: O tomto návrhu chcete bezpochyby hlasovat hned. Takže svolám kolegy, aby mohli přijít.

Vidím dvě přihlášky, a to od místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa a předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika, ale je zde návrh na procedurální hlasování, o němž se hlasuje bez rozpravy. - Vy chcete vystoupit jako předseda klubu. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, návrh k procedurálnímu hlasování mě skoro bych řekl opravňuje k tomu, abych se o způsobu nebo o přístupu k tomuto návrhu poradil se svým poslaneckým klubem. Proto žádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce 20 minut. Současně svolávám klub do prostor klubu teď hned.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Sejdeme se v 10.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP