(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane poslanče. Takže jsem zaregistroval, že jste přednesl návrh na zkrácení lhůty k projednávání o 58 dní.

O slovo se hlásí pan poslanec Martin Bursík. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, poslankyně a poslanci za Stranu zelených doporučí Sněmovně, aby tento návrh novely zákona zamítla. Já se pokusím krátce zdůvodnit, proč se stavíme negativně k tomuto návrhu, a také se vyjádřím k procesnímu návrhu, aby se jednalo o zrychlené projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu.

Novela je vyvolána snahou předkladatelů ochránit ty majitele bytových domů, kteří až doposud ignorovali již jednou legislativně posunuté termíny na investice do regulace centrálního vytápění podle zákona 406/2000 a vyhlášky Ministerstva průmyslu č. 152 z roku 2001. Aktuální zákonný požadavek, který je platný, účinný, hovoří o konci roku 2006. Jestliže přijmeme návrh novely, který je zde předkládán, tak za prvé je to nespravedlivé vůči mnohým, kteří již investovali do regulace a kteří investovali do efektivity snížení energetické náročnosti jejich bytů či budov. Za druhé novela podle našeho názoru zhorší právní vědomí v České republice, protože vlastně doloží, že když se nedodržuje zákon, tak se to vyplatí, protože nakonec Poslanecká sněmovna pod tlakem okolností přijme novelu, která zase odloží nebo nějakým způsobem upraví tento zákonný požadavek.

My máme obavy z toho, že jestliže ponecháme rozhodování na kvalifikované většině nájemníků, tak že výsledkem toho nebude rozhodnutí o nějakém efektivnějším způsobu regulace vytápění, a stejně tak argumentace, kterou uvádějí předkladatelé, totiž že instalace termostatických ventilů před výměnou oken a zateplením domu je vždy nehospodárná, samozřejmě není pravdivá, protože termostatická regulace u domu, který není zateplen, je naopak účinnější než u domu, který zateplen je. A samozřejmě že v momentě, kdy se nejprve nainstaluje termostatická hlavice, automatická regulace, a poté se dům zateplí, tak stačí jenom vlastně přemodulovat regulaci, vyregulovat otopnou soustavu a investici už tam máte a můžete samozřejmě používat ventil s analogickým efektem, sice nižším, nadále.

Pak je tady ještě argument, který se týká procesní žádosti. My máme za to, že navrhovat zrychlené projednání podle § 90 odst. 2 bychom měli využívat ve vážnějších případech, než je ochrana lidí, kteří až doposud ignorovali zákon.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Žádný návrh, myslím, nezazněl. Já jenom připomínám, že v této fázi se může navrhovat buď vrátit navrhovateli k dopracování, zamítnutí, nebo přikázání výborům. Tak to nyní je.

Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy? Ještě vidím pana poslance Vojíře.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Mně je to, pane předsedající, trochu líto. Samozřejmě, že můj předřečník má pravdu, že termoregulace sama o sobě je velmi důležitá, nicméně asi platí, že by mělo být činěno vše pohromadě, jak izolace, výměna oken, výměna rozvodů, tak termoregulace. To je optimální přístup k tomu.

Na druhé straně jsem tady žádal o to, abychom opravdu zvážili, jestli to chceme projednávat ze dne na den. Přiznejme si, že to víceméně není možné, máme-li projednat věci seriózně. To není možné. Na druhé straně já rozumím tomu kroku, který má prvek jisté liberálnosti. Já jsem tady říkal, že náklady a výnosy vždycky musíme nějak posuzovat, a já bych to chtěl posoudit, prostě tu věc. Rozumím i těm argumentům, že jedni to splnili, druzí možná nikoliv, takže ono těch věcí je mnoho. Já to nechám samozřejmě podrobit hlasování Sněmovny.

Pokud se Sněmovna rozhodne, že to zkrátí o 58 dní, jestli to takto padlo, tak to zkrátí a mně nezbude nic jiného, než na zítra večer svolat hospodářský výbor. Já to udělám samozřejmě, ale myslím si, že to není úplně korektní přístup.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, takže uvidíme, co Sněmovna. Pan poslanec Bursík chce ještě také reagovat.

 

Poslanec Martin Bursík: Já nechci reagovat, chci regulovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ááá, vy nechcete reagovat, ale regulovat.

 

Poslanec Martin Bursík: Já tedy dávám procedurální návrh na zamítnutí předkládaného návrhu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže návrh na zamítnutí zazněl. Ještě nějaký jiný návrh? Prosím, pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Já vím, že to je návrh, který se tady neobjevuje poprvé, a není naší vinou, že tady je na poslední chvíli, ale přesto si myslím, že má své racio, ať ho někdo chápe, či uznává, nebo neuznává.

Já bych tady vznesl jenom jeden dotaz. Jak chcete regulovat kotelny, které ještě dneska jedou na tuhá paliva? To je z technického pohledu přes tyto termoventily docela složitý problém.

Já si myslím, že tady byly vzneseny různé argumenty pro a proti, nechal bych opravdu na výboru, ať to posoudí. Přece jenom je to určité odborné zázemí této Sněmovny.

Co se týká zkrácení lhůty, vemte si, kolikrát jsme dneska toto zkrácení už použili. To je zajímavé. My vždycky najdeme argumenty pro to, co chceme říci nebo za čím stojíme. Já jsem také měl nutkání přijít říci, když byl projednáván návrh Strany zelených k jednacímu řádu, že tam chybí jedna podstatná věc, a to je vyčíslený, nejenom obecně stanovený dopad na rozpočet, myslím teda Poslanecké sněmovny, ustavením nového klubu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji. Kdo dál do rozpravy? Už se nikdo nehlásí do rozpravy? Pak mi nezbývá, než rozpravu ukončit.

Zeptám se ještě předkladatele, navrhovatele, jestli by neshrnuli, co by potřebovali shrnout.

 

Poslanec Václav Exner: Rozhodnutí samozřejmě učiní Sněmovna jak z hlediska procedury, tak z hlediska obsahu. K samotnému průběhu debaty mám jenom tyto připomínky.

Tak jak zákon v současné době je, tak jde určité paušální rozhodnutí administrativního typu o nutnosti zavést určité regulační opatření, které nevychází ve všech případech z konkrétní situace domovního fondu a domů. Je značná zanedbanost domovního fondu v České republice, která stále ještě trvá, a my jsme v podstatě navrhli, aby na kvalifikované většině vlastníků domů nebo nájemníků se ponechalo určení předností v tom, jak se chtějí svými investicemi prostě podílet na odstranění problémů, které v této oblasti jsou. Platit teplo koneckonců vždycky budou nájemníci nebo vlastníci bytových jednotek, tudíž je v jejich zájmu, aby postupovali celkově optimálně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Navrhovatel řekl své. Takže můžeme přikročit k hlasování. Já zazvoním na ty, kteří jsou venku, aby se, pokud mají zájem, účastnili hlasování.

Mám vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, znovu se přihlaste.

Teď prosím, aby mne zpravodaj kontroloval. Jestli se nemýlím, tak tady zazněl návrh na zamítnutí.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP