(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já rozumím, ale udělejme to podle jednacího řádu. Vezměme řešení, které je v souladu s jednacím řádem, což si myslím, že existuje. Vidím hlásit se pana ministra a poslance Vidíma. Prosím, navrhněte nějaké řešení. Můžeme začít ten bod, pak ho přerušit, třeba, to je cesta.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v souladu s tím, co říkáte, navrhuji, aby ten bod byl zahájen, a předložím procedurální návrh na jeho přerušení, aby mohl výbor přijmout usnesení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to si také dovedu představit. Dovolte mi, abych vás, pane ministře, rovnou vyzval, abyste z pověření vlády tento bod uvedl.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane místopředsedo, je to druhé čtení, takže není třeba uvádět nic jiného, než že předpokládám, že kromě pozměňovacích návrhů, které padly ve výborech, padnou i další pozměňovací návrhy.

Dovolte mi upozornit, že ve třetím čtení budu podporovat a doporučovat k přijetí jenom ty návrhy, které splňují elementární podmínku, a to je dosažení prahových hodnot spotřebních daní u tabáku tak, jak to stanovuje Evropská unie.

Zároveň mi dovolte upozornit, že v hlasování o třetím čtení budu Poslaneckou sněmovnu k jednotlivým navrhovaným výším spotřebních daní upozorňovat na pravděpodobné důsledky ve výnosu této daně, protože doufám, že už většina Poslanecké sněmovny pochopila, že trojčlenka neplatí, že čím větší sazba, tím větší výběr není pravda, a ukázal to výběr nejen této, ale i dalších daní. Ponechám tedy na Poslanecké sněmovně aby vybrala takovou výši, při které bude dosaženo podle mého názoru optima, a tím je maximální výběr daně při její minimální sazbě, a to při respektování prahů stanovených Evropskou unií.

Teď ve druhém čtení očekávám, že padne celá řada návrhů, z nichž některé to, co jsem právě jmenoval, splňovat budou, jiné nebudou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh podmiňovací, ve kterém bych navrhl, aby Poslanecká sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu a jeho projednání podmínila projednáním ve výboru pro životní prostředí s tím, že po tomto projednání by se vrátila Sněmovna k tomuto druhému čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Musíme hlasovat o přerušení do někdy, přičemž když to bude usnesení výboru, tak potom je ještě 24 hodin. Tak abychom mysleli na to, že tam je ta 24hodinová lhůta. Nešlo by to třeba do čtvrtka? (Předsedající se dohaduje mimo mikrofon s poslancem Vidímem o schůdném řešení a žádá ho, aby výsledek sdělil na mikrofon.)

 

Poslanec Jan Vidím: Já se domnívám, že je možné, abychom rozhodli přímo o čase, ve kterém Sněmovna tento bod bude projednávat po ukončení onoho přerušení, a navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna k tomuto bodu vrátila zítra jako k prvnímu bodu jednacího dne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale těch 24 hodin se nestihne, těch 24 hodin si myslím, že nelze přejít.

Takže ještě jednou. Ten návrh by tedy zněl, že přerušíme tento bod do…? Můžete to ještě jednou říci?

 

Poslanec Jan Vidím: Já to zkusím ještě jednou: Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že se vrátí k jeho projednávání jako prvního bodu jednání zítřejšího jednacího dne.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: První bod. Nevím, jestli neozvou námitky.

Ptám se, jestli se někdo ozývá k tomu, co míní pan poslanec Vidím. Pan poslanec Braný má návrh.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Dovoluji si vás oslovit z titulu zpravodaje Sněmovny pro tento tisk.

Já si myslím, že je hlasovatelné to, co navrhl kolega Vidím, a to s tím, že zítra ráno předloží někdo návrh, kam to zařadíme, a tím to bude vyřešeno.

Jinak ta lhůta 24 hodin tady není pro nás nějak závazná, protože máme ještě třetí čtení, které bude za 14 dní. Pro čistotu ale by bylo vhodné jen přerušit, a zítra ráno by se zařadil tento bod potom podle toho, jak se dohodnou na výboru, a pan předseda výboru životního prostředí to přednese.

Můj návrh tedy je jen to přerušit bez stanovování času. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Koníčka.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, já bych chtěl ocitovat § 92 odst. 2: "Předseda Sněmovny zajistí vytištění usnesení výboru, popř. oponentní zprávy k návrhu zákona, a doručí je všem poslancům nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení návrhu zákona."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak ještě pan poslanec Vidím bude reagovat, to je těch 24 hodin.

 

Poslanec Jan Vidím: Ano, já jenom upozorňuji, a to je ve shodě s kolegou Koníčkem, že ten bod, druhé čtení návrhu zákona, je zahájen, my jej projednáváme. A pokud během projednávání se sejde ještě některý z dalších výborů, to bychom se dostali do podobně komplikované situace s tím, že během druhého čtení by se mohl kterýkoli jiný výbor sejít, přijmout nějaké usnesení a my bychom museli čekat 24 hodin, až bude vytištěn. Já si myslím, že bod byl zahájen, v tuto chvíli ho můžeme přerušit. Pravdou je, že nemůžeme rozhodnout o pevném zařazení, toto je Sněmovna oprávněna činit pouze po dobu půl hodiny po zahájení jednacího dne, čili my to nemůžeme pevně zařadit, ale můžeme bod přerušit a zítra ráno po projednání v příslušném výboru navrhnout pevné zařazení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já si myslím, že to takhle necháme hlasovat, nevidím jinou cestu.

Takže ještě jednou opakuji, že budeme hlasovat o tom, že tento bod přerušíme a zítra ráno budeme hlasovat o jeho pevném zařazení. To se snad nakonec hlasovat dá. Takže prosím všechny, aby se přihlásili, budeme hlasovat o tomto návrhu.

Je tady návrh na odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny, kdo chce hlasovat, ať se dostaví do sněmovny, já chvíli počkám.

 

Budeme hlasovat o návrhu, abychom tento bod, vládní návrh zákona 353, tisk 41, v této chvíli přerušili, a zítra ráno se budeme zabývat pevným zařazením tohoto bodu. O tom tedy budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 22. Přítomno 135, pro hlasovalo 127, proti 2, takže tento návrh byl přijat, bod byl přerušen, zítra ráno ho budeme zařazovat.

 

Máme další bod před sebou, to je bod

 

14.
Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 20/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Tady byl návrh, abychom s návrhem tohoto zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Ale já jsem tady obdržel veto, které podává poslanecký klub ODS. Je to veto na návrh na zkrácené projednávání podle § 90 u tohoto sněmovního tisku. Myslím, že toto veto je v pořádku.

Nyní bych požádal pana poslance Václava Exnera, aby předložený návrh zákona uvedl. Upozorňuji, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 20/1.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP