Stenografický zápis 6. schůze, 27. října 2006


Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Rafaj


85. Návrh na změnu usnesení č. 42 ze dne 24.října, jímž Poslanecká sněmovna zřídila stálé komise Poslanecké sněmovny, stanovila počet členů a způsob jejich ustavení nebo volby

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř


79. Rozhodnutí vlády o vyslání kontingentu Armády České republiky k zajištění bezpečnosti summitu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Rize /sněmovní tisk 69/

Ministr obrany ČR Jiří Šedivý
Poslanec Jan Vidím


80. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - druhé čtení

Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová
Poslanec Petr Rafaj


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Kateřina Jacques
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Bublan
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Severa
Poslanec František Bublan
Poslanec Pavel Severa
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání bylo přerušeno v 10.22 hodin.)


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 37/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Kateřina Jacques


82. Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - druhé čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Korytář
Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Miloslav Vlček


61. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 /sněmovní tisk 10/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý


86. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Kateřina Konečná


64. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2006 /sněmovní tisk 21/

Ministr obrany ČR Jiří Šedivý
Poslanec Alexander Černý
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 11.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP