Stenografický zápis 6. schůze, 24. října 2006Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Libor Ježek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Pavel Kováčik


1. Návrh poslanců Martina Římana, Mirka Topolánka, Jiřího Paroubka, Miroslava Kalouska, Martina Bursíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 18/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor


2. Návrh poslanců Martina Bursíka, Kateřiny Jacques, Věry Jakubkové, Ondřeje Lišky, Přemysla Rabase a Olgy Zubové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.26 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Kateřina Jacques


3. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš
Poslanec Václav Mencl


4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Předseda PSP Miloslav Vlček


5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

Předseda PSP Miloslav Vlček


6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

Předseda PSP Miloslav Vlček


7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

Předseda PSP Miloslav Vlček


8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Poslanec Jan Vidím


9. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení

Poslanec Libor Ambrozek
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Braný
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Vidím


14. Návrh poslanců Václava Exnera, Miroslava Opálky a Marty Bayerové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 20/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Korytář
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Exner


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Smýkal


19. Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 17/ - prvé čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Milan Šimonovský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Klas
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Karel Korytář
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Karel Sehoř


21. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Rafaj
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 19.14 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP