(11.00 hodin)

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, hlasujeme skutečně o závažné věci. Já bych rád, abychom všichni věděli, o čem hlasujeme. Pokud bude jasně řečeno, a tak jsem pochopil i návrh pana Kalouska, že pouze ta část, ve které budeme seznamováni s tím oním materiálem, který je v režimu utajení, nikoliv ovšem něco dalšího nebo něco předtím bude v režimu utajení, potom tedy nechť o tomto hlasujeme, a je třeba, abyste vy toto, pane předsedo, před hlasováním jasně řekl. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Budeme hlasovat podle § 56 odst. 2 našeho jednacího řádu, kdy tedy schůze Sněmovny nebo její část byla prohlášena za neveřejnou, a podle § 56 odst. 1, kdy tedy schůze je zpravidla veřejná, když se na tom usnese Poslanecká sněmovna, tak na část Sněmovny bude neveřejná.

Než přistoupíme k tomuto hlasování, tak znovu zopakuji, že sněmovna bude utajena, nebo tato část jednání Poslanecké sněmovny, kdy tedy budou vzneseny věci, které se týkají režimu utajení. Je s tím takto souhlas?

Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, domnívám se, že je skutečně potřeba zcela jednoznačně určit, na jakou část zasedání bude uzavřené. Domnívám se, že pokud s tím pan poslanec Benda souhlasí, je potřeba to uzavřít na jeho vystoupení ve všeobecné rozpravě a zatím na žádnou jinou část.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vyzvu ještě pana poslance Kalouska, aby svůj návrh upřesnil. Je to jeho návrh. Prosím, pane poslanče, upřesněte to.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já už ho upřesňoval dokonce ve své faktické poznámce, ale můj návrh byl, aby sněmovna byla uzavřena po tu dobu, kdy podá informaci pan poslanec Benda o dopise, který obdržel, popřípadě pokud je v této Sněmovně ještě někdo, kdo dostal dopis podobný, aby se k němu mohl připojit, a informace, které byly označeny jako důvěrné, sdělil Sněmovně na uzavřeném zasedání. Potom všichni budeme mít stejné penzum informací. Pak bude opět jednání Sněmovny odtajněno a bude pokračovat ve veřejném režimu. Je to prosím srozumitelný návrh?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, je. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se ještě, jestli někdo má podobný charakter vystoupení jako pan poslanec Benda. Já jsem měl totiž před schůzí avizováno, že pan premiér bude vystupovat také v tomto duchu, takže proto jsem se jenom zeptal. To není nic, co bych nemohl udělat.

 

Zahájil bych hlasování, jak to řekl pan poslanec Kalousek, s tím, že budeme mít utajené jednání jenom po dobu, po kterou přednese dopis pan poslanec Benda, který obdržel.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 191 poslanců pro 181, proti 1. Schválili jsme, že naše jednání bude částečně uzavřené.

 

Než tedy pan poslanec Benda bude vystupovat, vyhlašuji přestávku, aby Sněmovna a pracovníci Poslanecké sněmovny mohli učinit nezbytné kroky k tomu, aby naše jednání mohlo být utajeno.

Ještě vidím - pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, já bych se dovolil zeptat, na základě čeho je pan poslanec Benda upřednostněn v pořadí, protože v jednacím řádu je, že byste měl oznámit, že mají být napřed písemně přihlášení do rozpravy. Pan Benda bude jako jeden z vystupujících v rozpravě, a až tehdy, kdy bude na řadě, tak tehdy bude teprve jednání uzavřeno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Já si myslím, pane poslanče, že když utajíme toto zasedání, tak dáme slovo panu poslanci Bendovi, pak to odtajníme a budeme pokračovat v řádné rozpravě.

Přerušuji schůzi na 20 minut do 11.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.04 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP