(10.50 hodin)

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové, budu velmi věcný. Je to vaše rozhodnutí. Buď se chcete dozvědět pravdu a potom prosím, abyste si sami dali možnost se ji dozvědět. Pokud nechcete, potom si sami zdůvodněte, proč odmítáte se ji dozvědět. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Vystoupí pan ministr Tlustý, připraví se pan předseda Kováčik.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane premiére, vážený pane předsedo, dámy a pánové, já myslím, že souvislost mezi zveřejňovanými informacemi o stavu veřejných financí, o skutečné výši dluhů, které má tato země, opravdu souvisí, tak jak to do souvislosti dal, s dnešním jednáním. I toto jednání je o kardinální otázce, zda nepříjemná pravda má, nebo nemá být zveřejněna. Já rozumím tomu, že mnoho lidí nechce nepříjemné pravdy znát. Je to lidská přirozenost a politikům přirozenost dvojnásobná. Já tady na tento mikrofon chci prohlásit, že chápu nespokojenost těch, kteří tu pravdu nechtějí slyšet právě proto, jak je smutná a nepříjemná pro celou Českou republiku. To je evidentní.

Nicméně za prvé všechny údaje zveřejněné Ministerstvem financí za poslední tři týdny o skutečné výši závazků a dluhů České republiky jsou pravdivé, a jestli se vám to líbí nebo nelíbí, je druhá, pro mě naprosto nepodstatná věc, protože já trvám na tom, že řešení každého problému začíná jeho přiznáním. Ano, dluhy veřejných financí byste nemuseli řešit, pokud nepřiznáte, že existují. Já prohlašuji, že existují, a prohlašuji to proto, že je chci řešit. A že tím riskuji titulky, jako si je dnes můžete přečíst v novinách, to je smutné. Ano, riskuji. Já si totiž nemyslím, že trestuhodné je pravdu říkat, a to ani v případech, kdy je nepříjemná. Trestuhodné by mělo být to, kdo tyto pravdy učinil realitou, ne ten, kdo je zvěstoval, a to jsou bývalí ministři financí, kteří nejenom dluhy dělali, ale také je zatajovali.

A teď zpět k dnešnímu tématu.

Vážení sociální demokraté, já nerozumím vašim vystoupením. Chcete znát pravdu, která byla veřejnosti naznačena, a proti tomu vy protestujete výroky ministra vnitra a premiéra a dalšími. Chcete tu pravdu, když tušíte, že i v tomto případě je nepříjemná, alespoň vy znát? Pokud ano, určitě podpoříte návrh na to, aby se buď sešel ústavněprávní výbor, anebo aby toto jednání bylo informováno o podkladech, které tuto pravdu dokladují. Anebo snad chcete hlasováním v této Sněmovně pravdu zakázat jenom proto, abyste mohli dál spekulovat, jestli je to pravda, nebo to není pravda, a jestli je to smutná nebo nesmutná pravda. Mně se to jeví jako velmi přehledné. Zvedněte ruku pro poskytnutí příslušných pravdivých informací a uvidíme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany politického spektra.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Slovo má předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, možná jste si všimli, že Poslanecká sněmovna dnes začala o několik minut později po desáté hodině, protože poslanecký klub KSČM se do poslední chvíle před hlasováním o programu této schůze radil, jestli má, nebo nemá tento návrh programu podpořit. Nakonec jsme se dohodli, že jej podpoříme, a také jsme tak učinili, ale vzápětí opět několik málo, možná desítek minut poté, co jsme tak učinili, začínám mít pochybnost, jestli jsme učinili správně. Ti z našich členů, kteří horovali pro nepodporu tohoto programu, totiž podle mého soudu argumentovali naprosto správně. Je tři týdny před komunálními a senátními volbami, bude to beztak jenom přehlídka předvolebních kampaní dvou velkých rivalů na politické scéně, a je-li tam vůbec nějaké zrníčko pravdy, tak se jej nedobereme. Tomuto scénáři tito naši členové odmítali dávat prostor.

V této chvíli před zahájením vlastního věcného projednávání toho, co je na programu schváleno, jsme se ještě ani slovem k vlastnímu tématu nedostali. Jsme za prvé v procedurální tahanici a za druhé jsme v tahanici o to, kdo má či nemá větší či menší pravdu, nebo kdo měl či neměl tehdy a tehdy učinit takové či onaké kroky.

Chtěl bych vyzvat Poslaneckou sněmovnu: Jsme Poslanecká sněmovna České republiky, nikoliv zastupitelstvo města Prahy nebo Dobříše nebo kterékoliv jiné obce, nejsme dokonce ani Senátem České republiky, máme tedy vymezeny svoje kompetence, máme vymezeny svoje úkoly a pro volební kampaň, prosím, nechme si skutečně prostory a nechme si skutečně čas, který je pro to vymezen. Pojďme se, a k tomu si dovolím vyzvat všechny aktéry, a to i ty hlavní, i ty, kteří tady jenom sedíme a posloucháme a někteří se nestačíme divit, pojďme se vrátit k meritu věci, k projednávanému programu, ať jej také vyřešíme, pojďme se vrátit k tomu, ať slyšíme důvody, které vedly k oněm výrokům, o kterých je tady řeč, a pojďme také učinit to, co tady dnes věcně učinit máme, a to je zahájit vytvoření příslušného orgánu Poslanecké sněmovny, který se tímto tématem, které dnes máme na programu, bude zabývat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu pan poslanec Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, aby bylo zcela jasno: poslanci sociální demokracie podpoří hlasování uzavřené části jednání tak, aby nejenom členové ústavněprávního výboru, ale celá Poslanecká sněmovna, protože jsme si rovni ve svých právech a povinnostech, tak aby mohli být seznámeni s touto informací. Předpokládáme ovšem, že po skončení uzavřené části budeme dále pokračovat veřejnou částí, ve které se povede standardní rozprava, rozprava, do které se bude moci přihlásit každý, nejenom ti, kteří máme v tuto chvíli přednostní právo k vystoupení, a posléze bude bod zakončen standardním způsobem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat o procedurálních návrzích, které byly vzneseny. První bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Bendy. Protinávrh - dobře.

Takže budeme za prvé hlasovat o uzavřeném jednání, a to část v režimu utajení na část, kdy bude přednesen dopis, který pan předseda Benda dostal.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby naše jednání bylo uzavřené?

(Hlasy z pléna.) O části, ano, já jsem to zdůraznil.

Ještě než zahájím hlasování, pan předseda poslaneckého klubu KSČM, pan poslanec Kováčik.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP