(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Já vůbec nemám v úmyslu hlasovat proti uzavřenému jednání, ale nejdřív chci znát stanovisko pana ministra vnitra k tomu, co ho vedlo k jeho veřejnému vystoupení místo toho, aby například se s takovým podezřením obrátil na výbor pro obranu, respektive na výbor pro bezpečnost, protože poslední kroky mě zjevně uvádějí v úžas.

My jsme do zákonů této republiky vtělili, že představitel, ředitel Národního bezpečnostního úřadu se projednává ve výboru pro obranu a bezpečnost, ale při jednání ve Sněmovně je to projednáno ve výboru pro obranu, nikoliv pro bezpečnost. A teď tedy nevím, jestli pan ředitel bude podléhat tomu nebo onomu režimu a jestli je snazší ho projednat v tom nebo onom výboru. Tak jestli tohle neumíme udělat a nevím, kdo kam patří, jakou má kdo kompetenci a oč se tady hraje, tak já myslím, že onen souboj, který tady mezi sebou rozehráli někteří představitelé dvou politických stran, by mohl být zajímavým důkazem toho, že ne vždycky se hraje s otevřenými kartami.

A já jsem přesvědčen, že není možné, abych hlasoval já a spolu se mnou určitě mnoho mých kolegů o uzavření tohoto jednání předtím, než pan ministr vnitra vysvětlí, proč se svou informací šel na tiskovou konferenci a ne do výboru pro bezpečnost. To je podle mého soudu zásadní veřejné sdělení, bez kterého odmítám hlasovat pro uzavření tohoto jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásil místopředseda vlády a ministr - takže první je pan ministr Langer. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vážené kolegyně a kolegové, já velmi rád odpovím, a myslím si, že mnoho zbytečně vyslovených slov a vět, mnoho obvinění a urážek, které zazněly, byly zbytečnými a nemuselo k nim dojít, kdybychom se, jak říká klasik, dobře poslouchali.

Informace o možném odposlouchávání mnou nebyla zveřejněna zamýšleně, byla to odpověď (hlasitý smích a potlesk z lavic nalevo) - byla to reakce na otázku novináře veřejnoprávního rozhlasu. Já bych v následující části poté přesně citoval svoje slova, tak abyste si udělali vy vlastní úsudek o tom, kdo v této zemi je lhář a kdo nikoliv. To je jedna část mé reakce na vystoupení pana místopředsedy Filipa.

Byl bych velmi rád, kdybych mohl upřesnit návrh pana předsedy ústavněprávního výboru, tak jak jsme jej konzultovali. Chci vás ujistit, že záměrem tohoto návrhu není prohlásit celé jednání Poslanecké sněmovny k tomuto bodu za uzavřené. Je to procedurální návrh, aby pouze ta část informací, které on dostal jako předseda ústavněprávního výboru v režimu utajení, mohla být sdělena také vám, abyste je mohli znát také vy. A po skončení této informace by nepochybně Poslanecká sněmovna pokračovala dál v otevřeném a veřejném režimu.

Pokud máte prosím zájem na tom, s těmi informacemi se seznámit, a já jsem přesvědčen o tom, že nejenom to právo máte, ale že byste měli mít zájem se s nimi seznámit, tak prosím, pojďme se v tuto chvíli dohodnout, že buď přerušíme jednání Sněmovny na jednání výboru ústavněprávního, případně dalších, nebo se shodneme na tom, že tu část našeho jednání, kde chce podat informaci předseda ústavněprávního výboru, povedeme v uzavřeném režimu, a poté budeme pokračovat normálně veřejným jednáním.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se o slovo přihlásil místopředseda vlády a ministr pan Nečas.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Bylo řečeno.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Bylo řečeno, takže stahujete.

Dále do rozpravy pan místopředseda Zaorálek. (Nesouhlasný šum v sále i hlasy "má právo".)

Pane místopředsedo, já se zeptám, jestli máte procedurální návrh jenom. Pokud nemáte procedurální návrh, tak -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nemám procedurální návrh a myslím si, že je to jedno, dámy a pánové. Já bych rád řekl toto. (Hlasitá odezva v sále.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane místopředsedo, já vám odeberu slovo, protože byly procedurální návrhy a o těch musíme hlasovat. Já jsem myslel, že vystupujete s procedurálním návrhem. (Opět pokřikování v lavicích.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já nesouhlasím. Já si myslím, že mohu v této chvíli vystoupit k tomu, k čemu chci vystoupit. (Ohlasy.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nic. Pane místopředsedo, mluvte, protože udělil jsem slovo i panu ministrovi vnitra s přednostním právem slova, takže udělím slovo i vám. Pokračujte.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, když to bylo minulý týden, tak to byla estráda, která byla tragická v tom, že se na ní podíleli ministři a premiér vlády této země. Dneska jsme se dověděli, že jsou nějaké další informace. Nedovíme se pravděpodobně tedy, na základě čeho před týdnem ministr Langer, premiér Topolánek a místopředseda vlády Nečas vznesli obvinění, o kterých tato Sněmovna měla a chce jednat.

To byly výroky tohoto typu. Pan Nečas řekl, že vyšetřování úniku informace z Kubiceho zprávy je jen záminkou k odposlechu novinářů a politiků nepohodlných bývalé vládě. Pan ministr Langer, který dnes říká "já nic, já muzikant", řekl, že se jedná o historicky největší skandál v této republice po listopadu roku 1989. A pan předseda Topolánek řekl, že se jedná o fízlování a o dračí vejce minulé vlády. To byly výroky, které zazněly a které se objevily na prvních stránkách novin.

Víte, to, proč Sněmovna o téhle věci má jednat, abychom si to vybavili, proč tu dneska jsme, je, že v této zemi čtrnáct dní, tři týdny před volbami opakovaně dochází ke kriminalizaci politiků. My jsme toho byli svědkem v případě Kubiceho zprávy před volbami do Poslanecké sněmovny a my jsme toho znovu svědkem dnes. Došlo ke kriminalizaci politiky bez jakýchkoliv důvodů a dokladů. To je to, co se stalo. To je to, co podle mne se v této zemi nesmí vyplácet.

Dneska se tvrdí, místo abychom se zabývali tím, jak je možné, že něco takového se stalo, mluví se o nějakých nových informacích. Já mám podezření, že se celá věc má rozmělnit, že ten smysl je, aby se prostě ztratil ten politický význam té věci. To je to jednoduché, o čem máme dnes tady mluvit. Jako o tom, jak je možné, že v této zemi je možné před volbami kriminalizovat politiky bez jakýchkoliv důvodů a dokladů, protože ve skutečnosti se to nikdy do těch voleb řádně nevyšetří a prostě někdo zůstává poškozený. To je přece problém, který není dneska jenom v České republice, ale bohužel i v jiných zemích střední Evropy.

Dochází ke kriminalizaci politiky, která poškozuje tuto zemi. A já tvrdím, že to, o čem máme dnes mluvit, je nezodpovědnost, se kterou k ní dochází, protože to hlavní je, o čem bychom měli mluvit, že něco takového, pokud budeme trpět, tak ta země bude poškozována, její prestiž, její kredit. Kredit, který poškozuje pan ministr Tlustý svými vyjádřeními o rozpočtu země, která nejsou pravdivá a zhoršují obraz země v zahraničí. Tím, že je odvolán šéf tajné služby způsobem, který je skandální, protože nejsou uvedeny důvody. To, o čem bychom měli mluvit - že je poškozována Česká republika. A my jsme zodpovědni a měli bychom tomu zabránit. Dovolávám se odpovědnosti politiků, kteří reprezentují tuto zemi. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále do rozpravy se přihlásil ministr Langer a pak ministr Tlustý.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP