(12.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, nepřítomný zbytku vlády, vážení páni poslanci, paní poslankyně, trochu mě překvapil přístup paní poslankyně Páralové, kterou jsem považoval do této chvíle za představitelku pravicové politiky v České republice, protože zákon o nemocenském zavádí, dá se říci, nejradikálnější snížení odvodů zaměstnavatelů od prakticky dob mého předchůdce ve funkci ministra práce pana Vodičky. Je překvapivé, když hovoří o výpadku ve státním rozpočtu v důsledku snížení odvodů, které odvádějí zaměstnavatelé do státního rozpočtu. Je to trochu v kontrastu s předchozí diskusí, kde její kolega pan poslanec Doktor navrhoval jiná výrazná snížení příjmů státního rozpočtu.

Prosím prostřednictvím řídícího tlumočit paní poslankyni, že rozhodování a příprava zákona byla jednoznačně dělána s vědomím si toho - a po projednání se zástupci zaměstnavatelských organizací, včetně Hospodářské komory - že snížení odvodů pojistného je výrazně vyšší než to, které by pokrylo výpadek ve vyplaceném nemocenském ze strany státu. Nerozumím této diskusi ohledně výpadku na straně příjmů státního rozpočtu. Samozřejmě, a bylo to záměrné a byly to prostředky, které nešly nikam jinam, než že zůstaly firmám, zaměstnavatelům, navíc oproti stavu, který je v této době, kdy odvádí vlastně toto pojištění do státního rozpočtu, a to v rozsahu 8 až 10 miliard korun. To je třeba znovu zdůraznit.

Další věc: Nebudu to číst, ale pokud to bude potřeba, samozřejmě to přečtu. Jednoznačně z analýzy, která byla učiněna v této věci, vyplývá, že dopady změn na administrativu podnikatelů jsou pozitivní. To znamená, že administrativa se v souvislosti se zavedením tohoto zákona snižuje. Částečně tuto administrativu přebírá Česká správa, která ji bude ovšem schopna realizovat efektivněji.

Doporučil bych rovněž kolegům z pravého spektra, aby si zanalyzovali a prohlédli si situaci často připomínané a možná že trochu zapomenuté v rámci různých výraznějších změn, jako je důchodová reforma na Slovensku. Tam tento zákon v podstatě s podobnými parametry platí již od roku 2004. Stejně tak platí v dalších dvaceti evropských zemích, kde spoluúčast v prvních dnech je čtyři až šest týdnů, nikoli jenom 14 dnů. Na Slovensku díky zavedení tohoto zákona došlo k poklesu nemocnosti o více než 30 %. To jsou jasné výsledky.

Myslím, že je to zajímavá kritika jakoby zleva zákona, o kterém si myslím, že by měl být spíše touto vládou podpořen. Návrh, který jsme dávali, samozřejmě nebyl z důvodu, že by tento zákon byl špatně nastaven, ale můžeme zde zhodnotit dvě věci. Jednak to řeší problematiku příjmů - zdůrazňuji příjmů - státního rozpočtu v rozsahu asi 8 až 10 miliard korun na pojistném. Na druhé straně reaguje na ať už oprávněné či neoprávněné připomínky některých zaměstnavatelů na to, že jejich příjmy z ušetřeného pojistného nebudou krýt výdaje, které zaplatí na pojistném. Je jasný propočet, který ukazuje, že až téměř do dvojnásobku průměrné nemocnosti by v podstatě mělo být pro zaměstnavatelé ziskové. Pokud by byl zájem a chtěli bychom to diskutovat šířeji, možná pro to bude prostor na výboru; můžeme uvést konkrétní příklady konkrétních zaměstnavatelů, kolik a jak jim vycházejí tyto finance. To je ten druhý důvod, proč jsme sáhli k tomuto opatření.

Naopak se ozvala kritika ze strany mnohých firem, které už si započítaly úspory vlastně z pojištění, které jim vyplynuly, pokud by zákon byl zaveden tak, jak byl navržen.

Chtěl bych jenom zdůraznit, že hlavním důvodem od počátku - a bohužel se to zúžilo na diskusi o prvních 14 dnech, které platí zaměstnavatel, ale vzhledem k tomu, že platí čtyři týdny dovolené apod., tak to nejsou žádné velké problémy. Nakonec zase zkušenosti ze Slovenska - zkušenosti ze Slovenska ukazují jasně, že tento zákon funguje i v našich podmínkách za srovnatelné situace.

Berte prosím tento návrh jako vstřícný krok vůči současné vládě z hlediska přípravy státního rozpočtu, který by měl na příjmové stránce přinést 10 miliard korun, na druhé straně by měl po určité přechodné období vytvořit podmínky pro přizpůsobení se zaměstnavatelů tomuto novému zákonu.

Pravda je, že nepřinese těch 10 miliard do rozpočtu firem, které už dnes nebo od Nového roku tyto prostředky mohly mít v úsporách a mohly je použít např. pro investice, případně pro investice do svých zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Škromachovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěla bych se jen důrazně ohradit proti výroku pana Škromacha, který se neustále snaží nastolit: levicová strana jako sociální demokracie hájí zájmy zaměstnanců, zatímco pravicová strana ODS hájí zájmy zaměstnavatelů. Není tomu tak. Občanská demokratická strana hájí zájmy zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku paní kolegyni Páralové. S faktickou pan poslanec Zdeněk Škromach. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Také bych jen upřesnil. Nic takového jsem neřekl. Protože samozřejmě i sociální demokracie chrání i zájmy poctivých zaměstnavatelů, protože jestliže tyto firmy prosperují, jsou schopny vytvořit dobré podmínky svým zaměstnancům a také odvádějí řádně daně do státního rozpočtu. Myslím, že to je společný zájem všech stran, které působí průřezově. Není to otázka, že někdo může hájit jednu, nebo druhou stranu. Je to otázka toho, aby vztahy byly vyrovnané. V tom bychom se mohli shodnout. Ale my se možná neshodneme na některých podmínkách, ale to je potom věc další. Tím se asi pravicovost a levicovost těžko dá definovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. K faktické poznámce s řádnou přihláškou má slovo pan poslanec Petruška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Petruška: Dámy a pánové, fascinovaně sleduji výkony našich kolegů ze sociální demokracie. Evidentně nikdy nepracovali ve firmě nebo žádnou firmu nevlastnili. Protože já jsem dosud podnikal. Administrativní zátěž, kterou jste připravili svými úpravami pro malého a středního podnikatele, i finanční zátěž je výrazně vyšší. Vaše návrhy se vyplácejí firmám, které mají velké množství zaměstnanců. Ale státní rozpočet naplňují především živnostníci. Stát by se měl opírat o střední vrstvu, kterou živnostníci tvoří. Vy na ně nemyslíte. Já to chápu, rozumím tomu, ale váš postup je smrtící. Vede k tomu, že tento stát skončí jako výrobna.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petruškovi. Nevidím žádnou přihlášku z místa, jinou písemnou přihlášku nemám. Obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Paní zpravodajko, mám pravdu? Budeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, protože se změnily počty účasti ve Sněmovně. Zároveň se pokusím přivolat z předsálí kolegy, kteří byli tak slušní, že diskutovali mimo sál a umožnili nám v pořádku projednat tento návrh zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP