(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu, do kterém mám zatím dvě přihlášky, jednu faktickou pana poslance Urbana a potom řádnou přihlášku pana poslance Opálky. Nejdřív s faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Paní poslankyně, páni poslanci, mě to skoro až mrzí, že musím podruhé vystoupit ve stejné věci, která není až tolik věcnými argumenty, ale musím reagovat na slova pana místopředsedy Nečase, který řekl minimálně dvakrát ve svém vystoupení, že vláda se neztotožňuje s tímto návrhem zákona, tak jak je předložen do Poslanecké sněmovny. Jistě tam cítíte stejně jako já nějakou schizofrenii nebo něco, co není v pořádku.

Znovu opakuji pro vás i pro pana místopředsedu Nečase, že to je váš návrh, pane místopředsedo. To je návrh vaší vlády od tohoto okamžiku. Pokud by tomu tak nebylo, můžete učinit velmi rozhodný krok a tento návrh zákona ze Sněmovny stáhnout. Pokud tedy cítíte nesoulad s tímto návrhem zákona, udělejte to. Ale jinak je tento návrh zákona považován za váš návrh. Jinak to být nemůže. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času panu poslanci Milanu Urbanovi. Nyní řádně přihlášený poslanec Miroslav Opálka a po něm paní zpravodajka se svým diskusním příspěvkem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, předkladatelé se snaží rozkrokovat ztrátu na výběru nemocenského pojištění v příjmech státního rozpočtu a přitom ponechat nový zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a jeho doprovodný zákon č. 189/2006 Sb. v platnosti. Záměrem je, jak již bylo řečeno, snížit deficit státního rozpočtu. Řešení je navrženo v rozložení snížení výběru pojistného za zaměstnavatele, a to postupně v náběhu, jak již předřečníci sdělili, na roky 2007 až 2009, respektive že rok 2008 bude přechodným obdobím, a to tak, že v roce 2007 nebude výběr snížen, ale zůstane administrativní zátěž a dávky budou plně refundovány. V roce 2008 se sníží výběr o jeden procentní bod a dávky budou v podstatě rovněž plně refundovány, ale nebude příjem do státního rozpočtu, a v roce 2009 se sníží výběr na původní zákon, čili celkem 1,4 %, a zaměstnavatelé tak dosáhnou slevy kolem jednoho procentního bodu na ceně pracovní síly.

Jak již jsem podotkl a říkala to i kolegyně Páralová, administrativní zatížení v roce 2007 zůstane, ale bez výhod snížení režijních nákladů. Neztotožňuji se s názorem předkladatele, že změna nemá zásadní vliv na zvýšení administrativy zejména u malých firem. Bude proto nutné snížit alespoň o nějakou desetinu procentního bodu odvod i v roce 2007, třeba z 3,3 na 3 %.

Dále se vypouští úprava, která měla umožnit zaměstnavatelům zaměstnávajícím méně než 26 zaměstnanců pracovat ve zvláštním - takzvaném ochranném - systému. Rovněž zde se neztotožňuji s předkladatelem, že již bude zvláštní systém nadbytečný. Považuji proto za nutné tento dobrovolný zvláštní systém zachovat i v dalších létech po roce 2009, stejně tak jako u režimu se zdravotně postiženými zaměstnanci.

Česká správa sociálního zabezpečení v tomto pololetí provádí proškolování účetních pracovníků po celé České republice dle dosud platného zákona. Taktéž zajišťuje programové a technické zabezpečení změny dle platného zákona. Času na aplikaci navržené novely po jejím případném zveřejnění ve Sbírce zákonů bude do 1. 1. 2007 pramálo. Ještě pokud se sníží, jak mám informace, investiční finance a režijní finance v rozpočtu pro Českou správu. Samotné změny sice nemusí být problémem, problémem však zřejmě bude krátký limit osmi dnů na posuzování nároků například při požadavku zaměstnavatele na dofinancování vyšších vyplácených částek, než činil výběr, to znamená možnou refundaci, protože bude nutné posoudit jeho závazky, případné exekuce a jiné. I zde bude nutné zvážit možnost úpravy prodloužení osmi dnů.

Je chybou, že vláda, která předkládala nový zákon o nemocenském pojištění, nedokázala již tehdy koordinovaně posoudit únosnou míru dopadů do státního rozpočtu jako celku a musela na poslední chvíli předložit tuto novelu. Chyba není v novém zákoně o nemocenském pojištění, ale v problémech se státním rozpočtem. Značná úspora, která vzniká zaměstnavatelům po konečném zavedení nového zákona, dokládá, že kritika tohoto zákona byla ze strany drobných podnikatelů v podstatě neoprávněná. Vláda, jak již zmínil místopředseda vlády, počítá vlastně se zrušením zákonů č. 187 a č. 189/2006 Sb. a převedením nemocenského pojištění, jak už bylo v minulém volebním období signalizováno, na finanční společnosti. Proto beru upozornění pana místopředsedy vlády velmi vážně a zamýšlím se nad tím, jak tomu zabránit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Se svou přihláškou do rozpravy nyní paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v důvodové zprávě právě projednávaného zákona vláda mimo jiné uvádí: "Snížení sazby pojistného schválené zákonem o nemocenském pojištění je větší, než by odpovídalo výdajům zaměstnavatelů na náhradu mzdy, což spolu s některými dodatečnými zásahy do způsobu výpočtu dávek, k nimž došlo během projednávání v Poslanecké sněmovně, způsobilo negativní dopad na státní rozpočet."

Nezbývá mi nic jiného, než se pozastavit nad tím, proč vláda i přes mnoho věcných argumentů, které poslanci ODS uváděli proti přijetí zákona o nemocenském pojištění, zákon před volbami tolik tlačila. Proč pro něj hlasovali všichni ministři vlády, kteří byli současně poslanci, a to dokonce třikrát za sebou po vrácení zákona Senátem i prezidentem republiky. Pan poslanec Paroubek i pan předseda Škromach nám a hlavně občanům dluží vysvětlení, zda při schvalování zákona o nemocenském pojištění tušili, že zákon způsobí negativní dopad na státní rozpočet, nebo zda to netušili. Obávám se, že zde máme jeden z mnoha důkazů nekompetentnosti Paroubkovy vlády. Před volbami protlačila zákon, který přináší ohromné transformační náklady státu i firmám a má negativní dopady na státní rozpočet, jak sama vláda potvrdila v důvodové zprávě k tomuto zákonu.

Kolegyně a kolegové, doporučuji propustit sněmovní tisk 36 do dalšího čtení a můžeme se pokusit napravit, co se dá. Dle mého názoru by bylo nejlepší, kdybychom zákon zastavili ještě před nabytím jeho účinnosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Aleně Páralové. Nyní pan místopředseda vlády Petr Nečas.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak jsem avizoval ve svém úvodním slovu, navrhuji, aby podle § 91 odst. 2 zákona o jednacím řádu byla zkrácena lhůta k projednávání ve výborech na 20 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili i za vládu, či se souhlasem vlády, budeme potom hlasovat.

Nyní v rozpravě pan kolega Zdeněk Škromach. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP