(11.50 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Již nikoho nevidím, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, proto obecnou rozpravu končím.

Případná závěrečná slova? Pan zpravodaj se hlásí. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, snažil jsem se pozorně sledovat proběhlou rozpravu. Jako zpravodaj musím konstatovat, že vystoupilo dvanáct poslanců, z toho někteří opakovaně, několikrát.

Z hlediska jednacího řádu zde mám jednu věc. Je méně podstatná, jen prodlužuje jednání. Byl porušen § 59 odst. 3, to znamená u pana Hovorky, že se obracel přímo na pana Doktora s otázkami. Uzavírání sázek je třeba též dělat přes řídícího, protože potom pan Doktor by o polovinu méně odpovídal. Budiž.

Podstatnější věc vidím z hlediska návrhů. Padly návrhy do výborů. Nebudu opakovat, kdo co navrhoval, ale když udělám sumář, je to návrh na přikázání rozpočtovému výboru, výboru hospodářskému a výboru pro životní prostředí. O tom bychom měli hlasovat nejdříve. Žádné návrhy na zamítnutí nepadly.

Pak bychom se měli vypořádat se zkrácením lhůty. Já jsem tolerance sama. Nejdříve jsem si u pana Doktora napsal, když hovořil ve svém prvním vystoupení, zkrácení o 20 dní. Ano, rozumím, kroutíte hlavou, že ne. Ve svém třetím vystoupení jste to upřesnil na 20 dní. Pokud je to tak, je to nehlasovatelný návrh, protože s návrhem na 30 a více dní musí souhlasit předkladatel, to je vláda, a to se v žádném mně známém případě nestalo. Hlasovatelný je návrh na 30 dní. Je to § 91 odst. 3.

Pane předsedo, nejdříve bychom se asi měli vypořádat s tímto, jestli se bude ještě něco napravovat u návrhu na zkrácení. Jinak můžeme začít hlasovat podle vašeho rozhodnutí o zařazení tří tisků výborům k projednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane zpravodaji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pleva, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výklad pana zpravodaje byl z hlediska jednacího řádu poněkud nepřesný. Má samozřejmě pravdu, že takové zkrácení lhůty vyžaduje souhlas předkladatele. Vždy bylo parlamentní praxí, že pokud některý poslanec navrhl zkrácení lhůty, předsedající se zeptal předkladatele, zdali souhlasí. Pokud on s tím nesouhlasil, byl tento návrh nehlasovatelný. Pokud ovšem souhlasil, vždy se o takovém návrhu hlasovalo.

Myslím, že by se měl vyjádřit předkladatel, zdali souhlasí s takto navrženým zkrácením lhůty.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Já si myslím, že vaše poznámka byla zbytečná, protože jakmile bychom došli k tomuto bodu, zeptal bych se pana předkladatele, jestli s tím souhlasí, nebo ne, a o návrhu bychom hlasovali.

Myslím si, že nyní, jak řekl pan zpravodaj, nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, výboru hospodářskému a výboru pro životní prostředí. Nyní přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 168 poslanců pro návrh 153, proti nikdo.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 170 poslanců pro návrh 125, proti 4.

 

Budeme dále hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 170 poslanců pro návrh 96, proti 23.

 

Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání rozpočtovému výboru, výboru hospodářskému a výboru pro životní prostředí.

Nyní budeme hlasovat o navrženém zkrácení lhůty na 20 dní. Zeptám se zástupce předkladatelů, jestli s tímto návrhem souhlasí. Zástupce předkladatelů souhlasí. Nyní budeme hlasovat o tom, že zkrátíme lhůtu k projednání na 20 dnů.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byla lhůta k projednání zkrácena na 20 dnů, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 6 z přítomných 170 poslanců pro návrh bylo 122, proti 21. Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu k projednání na 20 dnů.

 

Tím končím projednávaný bod. Děkuji panu předkladateli a panu zpravodaji. Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 36/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Petr Nečas. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je sice vládním návrhem zákona, avšak jak je zřejmé již z podpisu na příslušných dokumentech za předkladatele a data schválení na konci důvodové zprávy, nejedná se o návrh současné vlády. Nicméně v rámci volebního období Poslanecké sněmovny platí kontinuita předložených návrhů zákonů, a proto mi dovolte, abych k tomuto návrhu zákona přednesl jménem vlády odůvodnění.

Návrh zákona představuje dílčí novelu zákona č. 589/92 Sb., která reaguje na finanční náročnost nového systému nemocenského pojištění, to je systému založeného od 1. ledna 2007 zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a dále zákonem č. 189/2006 Sb., kterým byla změna řady souvisejících zákonů, mj. též zákona č. 589/1992 Sb. Chci zdůraznit, že jsou to návrhy zákonů, se kterými se současná vláda neztotožňuje. Mám na mysli zákon č. 187/2006 Sb. a zákon č. 189/2006 Sb.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP