(11.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Nejsem ani na straně konzumentů cigaret, ani na straně jejich výrobců, stejně tak ani nejsem na straně výrobců pohonných hmot, ani těch, kteří cestují. Chtěl bych být a jsem na straně daňových poplatníků. Složité daně vytvářejí velmi nepřehledný prostor pro všelijaké, odpusťte mi výraz, fligny - daňové úniky. Nepřiměřeně vysoké daně, obzvláště nepřiměřeně vysoké daně v určité komoditě nebo v určitém segmentu spotřeby vytvářejí, opakuji výraz, fligny. Vedou prostě k tomu, že se tam hranice zcela záměrně začnou překrývat, stát v roli správce daně musí vynakládat naprosto zbytečné úsilí na to, aby šejdíře, kteří chtějí na daních šidit, doháněl, aby honil ty, kteří budou pašovat cigarety ještě více, atd. atd.

Rovné a spravedlivé daně jsou jednoduché k výběru a ke správě. To je jediné, co tím návrhem Občanská demokratická strana sleduje, a žádný jiný záměr v tom není. Je-li úvaha pana poslance Ratha poctivá, nechť předstoupí před Poslaneckou sněmovnu a přednese návrh jiný, ale ať je to zdanění tabákových výrobků rovné a stejné! Ať vláda, která končila své volební období, resp. svou vládní odpovědnost, a hlasovala o tabákových výrobcích, se nechová přesně tak, jak to pan David Rath kritizuje. Ať navrhuje podmínky pro všechny stejné.

Důvod, pro nějž jsem vám navrhoval úvahu o tom, abychom zdanili méně a předem odhadnutelným způsobem, byl jediný. Pokud jakýkoliv hospodářský subjekt, a teď záměrně opouštím slovo výrobce tabákových výrobků, pokud jakýkoliv hospodářský subjekt bude jakýmkoliv zásahem do ekonomiky zaskakován, pokud zásah státu bude přespříliš tvrdý, přiměje jej k tomu, aby se choval maximálně racionálně. Prostě zvedneme-li daně o tolik, o kolik navrhovala vláda, výrobci se předzásobí, nakoupí kolky a v příštím roce žádné spotřební daně navíc nevybereme.

A teď už poznámka poslední, týkající se odpovědného přístupu k návrhu rozpočtu na rok 2007. Naprosto souhlasím a podepisuji. Proč ale ve vystoupení pana poslance Sobotky, v kritice mého vystoupení, nezazní jedno jediné číslo, jeden jediný věcný argument? Proč se nějakým způsobem pan kolega Sobotka nevymezí vůči číslům a argumentům, které zde uvádím, a proč jako ministr financí, který obhajoval nějaký vládní koncept, se nevyrovná s tím, že i pro rok 2006 tu byla nějaká predikce příjmů státního rozpočtu, ta naplňována není a naplněna nebude, 36 mld. nevybereme - a stavět na tom, že k 36 mld. pasivně připočteme dalších 10 mld. pro rok 2007, je neodpovědné.

Já doufám, že jsem odpověděl panu poslanci Hovorkovi. Myslím si, že aby zůstala debata v rovině věcné debaty, tak nemusím dodávat nic dalšího.

Samozřejmě chápu, že teď i z procedurálních důvodů musím podat návrh hned v prvním čtení, není podrobná rozprava, návrh na zkrácení lhůty pro projednávání na 20 dnů, což dává předpoklad toho, že bychom v režimu druhého a třetího čtení mohli o této předloze jednat na říjnové schůzi, a v případě, že návrh vlády bude přijat v jakékoliv podobě, tak může být po projednání Senátem vydán tak, aby platil k 1. 1. příštího roku.

Tolik prosím k poznámkám, které zazněly na mé vystoupení, a děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Jako poslední do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Hojda. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážený pane předsedo Sněmovny, pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové, projednáváme v prvním čtení návrh zákona, který se týká spotřebních daní, a mně osobně velice zaujalo jak vystoupení zpravodaje, tak i vystoupení pana předsedy Strany zelených. Myslím si, že velice dobře upozornili na to, že je zapotřebí při projednávání změny spotřební daně hovořit právě o souvislostech, a co vlastně očekáváme. Nejedná se tedy jenom o naplnění státního rozpočtu, ale i o to, jakým směrem by měla směřovat ekonomika v naší republice.

Při této příležitosti bych chtěl připomenout také otázku zavedení spotřební daně u leteckých paliv, zavedení spotřební daně u paliv pro lodní dopravu. Jsou to poměrně specifické dopravy a tam bychom si měli říci - asi ne při dnešním jednání v prvním čtení, ale zejména potom ve výborech - jakým způsobem to ovlivní právě tyto činnosti, zdali to nebude negativní dopad a jestli budeme podporovat takovýto návrh, anebo případně, pokud je a bude zavedena spotřební daň, tak jakou formou budeme ovlivňovat podnikání do budoucna v těchto oblastech.

Při této příležitosti bych chtěl tedy navrhnout, aby se tento návrh novely zákona projednal v hospodářském výboru a ve výboru pro životní prostředí.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Již nebudu říkat, že to byl poslední přihlášený poslanec. Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo, dámy a pánové, jednak jsem rád, že přibyl další člen vlády, takže pokud jednání schůze bude pokračovat, možná se dočkáme ještě dalších členů vlády.

K tomu, co zaznělo, velmi stručně. Samozřejmě to, co říkal pan kolega Doktor, tak samozřejmě by to byla pravda, pokud by ODS nenavrhovala snížení daní u obou kategorií cigaret. Takže prosím, buďte korektní a říkejte, jaký ten vámi připravovaný návrh ve skutečnosti je.

Je dost tristní, když z úst vládního poslance na této půdě běžně zaznívá taková věc o kriminální činnosti, kterou snad vládní strana bere jako normu, to znamená pašování cigaret. Já očekávám, že vyvinete tedy úsilí vůči vašemu ministru vnitra, aby této věci účelně čelil, a ne že to zde budete konstatovat jako fakt.

A poslední věc prostřednictvím předsedajícího k panu místopředsedovi vlády. Samozřejmě možná si myslíte, že tak geniální věc jako Lafferovu křivku nikdo nezná. Ovšem zapomněl jste říci, že jde o teoretický model, který se jen částečně projevil ve Spojených státech před mnoha desítkami let, ovšem jste zapomněl říci, jak vysoké tehdy tam zdanění bylo, takže prosím, abyste tady oznámil publiku, jak vysoké zdanění tehdy ve Spojených státech bylo, když ta křivka byla poté teoreticky modelována, a také byste měl říci, že v žádné zemi se pak tento model nikdy úplně nepodařilo aplikovat nebo prokázat, protože z něho vyplývá taková jedna zvláštnost: Kdyby byly nulové daně, tak je nejvyšší jejich výběr, že?! Takto je koncipována ta křivka.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy pan poslanec Prosek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, milí pánové, kolegové poslanci, dovolte mi jenom velmi stručně upozornit na jeden elementární rozpor v argumentaci, která v průběhu rozpravy zazněla, a totiž: Buďto nám jde o to, zvýšit příjmy státního rozpočtu cestou zvýšení spotřební daně za tabákové výrobky, anebo nám leží na srdci především kouření mládeže a zdravotní stav lidí a snížení počtu kuřáků. Obojí ovšem nemůže platit zároveň. Jednoduchá pravda spočívá v tom: Chceme-li vybrat o 10 mld. korun více na spotřební dani za tabák, pak těchto 10 mld. korun zaplatí kuřáci. A za těchto utracených 10 mld. korun si nebudou moci koupit za 10 mld. korun mnoho mnohem zdravějších věcí, než jsou cigarety.

Děkuji vám. (Potlesk poslanců ODS.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP