(11.10 hodin)
(pokračuje Bursík)

Když se podíváme na Českou republiku, v České republice můžeme období od roku 1989 rozdělit na dvě etapy. První etapa je před vstupem do Evropské unie, druhá po. Před vstupem do Evropské unie jsme zde měli éru podpory metylesteru řepkového oleje - podporovalo se přímo pěstování pro nepotravinářské účely. Výsledkem byla situace, kdy na 500 čerpacích stanic bylo možno načerpat bionaftu. Bionafta byla vlastně směs 31 % metylesteru řepkového oleje a zbytek byla nafta. Bylo to poměrně atraktivní, protože cena byla o dvě koruny nižší. Vstupem do Evropské unie se snížila daň z přidané hodnoty z 5 % na 19 % a celý tento trh se zhroutil. Po vstupu do Evropské unie vláda začala pracovat na podpoře jiného typu biopaliva na podporu bioetanolu a celý projekt skončil zatýkáním, žalobami. Tento příběh znáte.

Proč o tom mluvím? Protože to, co nám nyní předložilo Ministerstvo financí, je návrh, který ruší sníženou spotřební daň u bionafty, spotřební daň, která byla snížena dokonce na základě žádosti Ministerstva zahraničních věcí u Evropské komise, kdy jsme požádali o povolení státní podpory za účelem podpory biopaliv, a Evropská komise nám v červnu 2004 povolila na období šesti let sníženou spotřební daň na 6866 korun na tisíc litrů u bionafty, čili směs metylesteru řepkového oleje a nafty. Ale co nám je tady navrhováno, je vlastně útěk od tohoto, co jsme vyjednali. My se vlastně vzdáváme snížení ekonomického nástroje ve prospěch podpory bionafty. Ministerstvo financí navrhuje, aby spotřební daň na bionaftu byla stejná jako na klasickou minerální naftu. Nezlobte se, ale toto skutečně není podpora biopaliv, tohle skutečně není odklon od ropy, jak jsme si mohli přečíst v dokumentech před volbami. Pevně věřím, že to je omyl.

Ale co hlavně chci zdůraznit a proč zde vystupuji, je argumentace pro to, aby návrh zákona byl přikázán výboru pro životní prostředí. O to bych vás rád požádal. To, proč tady vystupuji, je to, že alternativní paliva není pouze bioetanol nebo metylester řepkového oleje vmíchaný v poměru 31 : 69. To jsou za studena lisované oleje, to je bioplyn, na který u nás nemáme vůbec vytvořené prostředí, to není jen stlačený zemní plyn, ale je to i zkapalněný zemní plyn, to je technologie biomass to liquid, která už běží v Rakousku. My si musíme vlastně identifikovat typy biopaliv a alternativních paliv a udělat to politické rozhodnutí, jestli je budeme formou spotřební daně podporovat, anebo ne.

Až doposud politika České republiky tak nějak samospádem byla taková, že vždy podíly biosložek měly nulovou spotřební daň. Já bych pro to velmi plédoval. My se pokusíme navrhnout přes výbor pro životní prostředí komplexní pozměňovací návrh - samozřejmě vypočítáme dopady do státního rozpočtu. Ale jestli by bylo možné, abychom se jako poslanci dívali na ten návrh nikoli jako na cíl, spotřební daň, ale jako na nástroj pro to, abychom rozvinuli na českém trhu s motorovými palivy i biopaliva a jiná alternativní paliva.

K tabáku už nebudu mluvit, protože mluvím dlouho. V podstatě to řekl věcně David Rath.

K panu kolegovi Doktorovi bych jenom upozornil na jednu věc. Návrh, který jste zde předložil, na snížení spotřebních daní u benzinu tuším o 1,30 koruny a u nafty o 30 haléřů. Podívejte se do směrnice 96/2004 o zdanění energií. Když se na to podíváte, zjistíte, že váš návrh je nižší, než jsou minimální sazby spotřebních daní. O to se zde s vámi vsadím, o nějakou dobrou láhev francouzského červeného vína, protože jsem 14 let pracoval na ekologické daňové reformě a vím, protože - záleží na přepočtu koruny a eura vždy k 1. říjnu daného roku, ale my jsme v tuto chvíli plus minus na minimálních sazbách daní. Vsadím se s vámi o tu láhev, že 1,30 koruny - garantuji vám, že jdeme pod minimální sazby spotřebních daní, že bychom museli k 1. lednu 2008 zase skákat zpět.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Hovorka. Připraví se pan místopředseda Nečas.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, dovolil bych si prostřednictvím pana předsedy položit panu poslanci Doktorovi tři otázky.

Za prvé - jak chce nahradit chybějících deset miliard korun na důchody a chybějící desítky miliard korun na silnice, dálnice a železnice, když v návrhu je např. snižování spotřebních daní? I když částka, která se předpokládá v návrhu, není samozřejmě tak vysoká, aby pokryla všechny náklady, které jsem uvedl.

Za druhé - co je to spravedlivá daň a jak chce daně učinit spravedlivější?

Za třetí - které jsou to ony cílové skupiny, ke kterým směřuje návrh? Jsou to kuřáci, nebo výrobci tabákových výrobků? Automobilisté, nebo automobiloví dopravci?

Myslím si, že návrh vzhledem k tomu, že existuje určitá odpovědnost za navrhovaný rozpočet, i když spousta věcí vyplývá z věcí minulých, nemůže být brán vážně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Doktor slyšel dotazy. Nyní udělím slovo panu místopředsedovi Nečasovi. Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, z normy, která byla předložena, se v tuto chvíli samozřejmě stalo politikum naprosto logicky. Já jsem to zde svým způsobem avizoval. Řekl jsem, že nelze pomíjet situaci, která nastala, která je svým způsobem paradoxní, a sice že opravdu tento zákon předložila jiná vláda, než ho v tuto chvíli má obhajovat v Poslanecké sněmovně. Je pravdivé tvrzení pana kolegy Kalouska, že je docela možné, že úplně jiná vláda bude při schvalování tohoto zákona. Vyloučit to nejde. Byl to právě jeden z důvodů, proč - a na to si určitě pan poslanec Sobotka vzpomene - jsme od začátku července trvali na tom, aby byla nalezena širší politická shoda napříč demokratickým politickým spektrem o přípravě státního rozpočtu na rok 2007 a o změně některých nezbytných zákonů. Kolegové z KDU-ČSL a Strany zelených, kteří byli u těchto jednání, mi potvrdí, že to byla sociální demokracie, která sveřepě až do srpna odmítala jakýkoli druh jednání na toto téma, a dokonce se zdráhala vydat i základní informace o vývoji státního rozpočtu.

Čili ano, nastala přesně situace, kterou jsme avizovali, situace, ve které by podle mého názoru mělo začít převažovat vědomí odpovědnosti a to, že tato země potřebuje státní rozpočet. Že státní rozpočet je v problémech, je v problémech dokonce státní rozpočet na rok 2006.

Pan poslanec Sobotka zde uvedl, že současná vláda se tváří zachmuřeně. Dámy a pánové, zachmuřeně bychom se v tuto chvíli měli tvářit všichni vzhledem k vývoji státních financí, tak jak se vyvíjí státní rozpočet nyní - státní rozpočet se schváleným schodkem 75 miliard. V tuto chvíli je jasné, že nebude naplněna s největší pravděpodobností příjmová stránka tohoto rozpočtu. Jinými slovy, s vysokou pravděpodobností se prohloubí tento schodek na 80 miliard. V tuto chvíli je jasné, že bude třeba zajistit financování důchodového systému další dodatečnou částkou v letošním roce, pokud nechceme pokračovat v praxi, že přehazujeme tento problém díky úvěrům do dalších let, o částku dalších desíti miliard korun. To se již dostáváme na úroveň 90miliardového deficitu. A jestliže vyjdeme ze skutečnosti, že má být splacena bankovní garance České národní bance ve výši 15 miliard korun a my chceme zabránit tomu, aby tato částka nenavyšovala již tak velice riskantní a vysoký deficit na příští rok, a chceme se souhlasem Sněmovny, tedy napříč Sněmovnou, převést tuto splátku do letošního roku právě proto, abychom těch 15 miliard ušetřili příští rok, dostáváme se v letošním deficitu k částce 105 miliard korun českých. 105 miliard korun českých! A to chci zdůraznit, že je druhý nejvyšší deficit v dějinách České republiky. Druhý nejvyšší deficit!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP