(10.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Nejsme připraveni podávat nějakou přehršel pozměňovacích návrhů, nejsme připraveni z těchto tří zákonů udělat nějaké předvolební kolbiště, protože pokud se pro to někdo v Poslanecké sněmovně rozhodne, učinit z těchto tří zákonů politikum, učinit z těchto tří zákonů předmět nějakého rozsáhlého politického boje, pak současně také říká, že nemá zájem na rychlém projednání těchto tří zákonů, anebo vůbec nemá zájem na tom, aby v této Poslanecké sněmovně byly schváleny. A to také není jistá věc, že v této Poslanecké sněmovně tyto tři zákony budou schváleny. Vždyť nevíme jaké stanovisko k nim zaujmou jednotlivé poslanecké frakce, až je budeme mít na stole a až je budeme mít na stole v konečné podobě, to znamená po přijetí či nepřijetí všech pozměňovacích návrhů, které se v této Poslanecké sněmovně mohou podat.

Musím říci, že pro sociální demokracii nebudou stravitelné všechny pozměňovací návrhy, které by eventuálně k této předloze mohly přijít, a může se stát, že tyto tři předlohy budou pozměňovacími návrhy pozměněny do té míry, že pak již nebude možné, aby poslanci sociální demokracie, kteří iniciovali tuto mimořádnou schůzi k původním vládním návrhům těchto tří novel, aby pro ně v konečné fázi hlasovali. My bychom nechtěli, aby se něco takového stalo, a proto říkáme dopředu zcela jasně, na rovinu a včas: Prosím, pokusme se tyto předlohy projednat rychle, pokusme se je projednat pokud možno v té podobě tak, jak byly vládou předloženy, nekomplikujme situaci při projednávání těchto tří novel, neboť zjednodušíme tím již beztak komplikovanou situaci při přípravě rozpočtu na rok 2007. To je postoj sociální demokracie.

Pokud jde o jednotlivé pozměňovací návrhy, já myslím, že o nich budeme diskutovat ve výborech. My dnes nekončíme projednávání těchto návrhů ani návrhu zákona o spotřební dani. Věřím, že návrhy budou předloženy, že o nich např. v rozpočtovém výboru budeme velmi podrobně diskutovat, že si vyžádáme expertní odhady Ministerstva financí, pokud jde o dopad do veřejných rozpočtů, do státního rozpočtu v příštím roce, a budeme se chovat naprosto standardně.

Pouze nelze očekávat, že pokud někdo předkládá návrhy na snižování daní, že to bude znamenat zvýšení příjmů státního rozpočtu v příštím roce. Tak to prostě nebude. A nebude to znamenat ani pozitivní změnu oproti predikci, která byla předložena. Myslím si, že i to je potřeba vnímat, protože jestliže vláda dnes má těžkou hlavu a tváří se velmi zachmuřeně nad řešením rozpočtové situace a i mnohdy banální rozpočtové problémy řeší velmi dramatickým způsobem, pak samozřejmě tato vláda bude mít zřejmě daleko větší starosti se sestavováním rozpočtu v situaci, kdy my v této Poslanecké sněmovně budeme schvalovat další a další snižování daní.

Já věřím, že sociální demokracie jako opoziční strana může být také samozřejmě ve výrazném pokušení, aby řadu návrhů sama předložila na snižování daní, nebo je dokonce podpořila, protože v tuto chvíli jako opoziční strana nemá přímou odpovědnost za hospodaření státu v příštím roce. My cítíme a budeme se chovat velmi racionálně a odpovědně, ale znovu opakuji, i pokušení tady sociální demokracie může mít, podobně jako toto pokušení měla v minulém volebním období ODS, kdy předkládala nejenom návrhy na zvyšování výdajů, ale logicky také předkládala návrhy jako opozice na výrazné snižování daňové zátěže, které by mělo ještě větší negativní dopady na příjmy veřejných rozpočtů v České republice.

Myslím si, že není možné, aby na jedné straně ODS v tuto chvíli strašila deficitem státního rozpočtu v rozsahu 170 miliard korun, ke kterému údajně má v příštím roce dojít, a na druhou stranu předkládala týmiž ústy v tomtéž čase návrhy, které směřují ke snížení příjmové stránky státního rozpočtu v roce 2007. V tom jistě, vážené dámy a vážení pánové, cítíte určitou schizofrenii, ve které jsme se ocitli díky návrhům, které zde avizoval pan poslanec Doktor. K určité schizofrenii. Na jedné straně je zde vláda, která hovoří o tom, že by chtěla předložit rozpočet s rozumným deficitem. Hovoří o tom, že zde hrozí deficit 170 miliard korun, a na druhou stranu vládní poslanci této vlády chtějí a avizují v této Poslanecké sněmovně, že budou předkládat návrhy na snižování daňové zátěže, a současně tak snižovat příjmovou stránku a zhoršovat situaci pro sestavení rozpočtu na rok 2007. Myslím si, že je dobré si uvědomit i tento kontext a říci si, zdali chceme se v této schizofrenii pohybovat spolu s ODS, anebo zda k těmto předlohám přistoupíme racionálněji a efektivněji.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. V obecné rozpravě dále vystoupí pan poslanec Rath, připraví se pan poslanec Bursík.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo, pane zcela osiřelý místopředsedo vlády, dámy a pánové, myslím, že tato Sněmovna vidí poměrně nevídanou věc, to znamená, že vládní poslanec zkritizuje to, co před ním přednesl a co navrhuje jeho místopředseda vlády. Já jsem z toho poněkud zmaten a nevím, jakým způsobem vláda ODS si to představuje, že místopředseda vlády cosi přednese a pak se to stává terčem kritiky. Ale budiž, je to nový politický styl a mně se docela líbí. Doufám, že ODS v tom bude pokračovat. Je to pro parlamentní demokracii jisté oživení.

Teď k meritu věci. Dámy a pánové, mě nejvíc asi zajímá spotřební daň na tabákové výrobky. Nepochybně je jasná věc, že kouření cigaret není základní životní potřebou. Je to do jisté míry nadstandard, luxus. Je to, pravda, závislost, ale závislost vědomá, to znamená, člověk si ji sám vědomě způsobí a sám o své vůli se rozhodne si ji způsobit. Navíc tato závislost není tak - řekněme - nevýznamnou věcí pro celou společnost, protože je jednoznačně prokázáno už několik desítek let, že kouření cigaret způsobuje rakovinu, jejíž náklady na léčení jdou do statisíců až milionů na jednotlivý případ, ročně do stamilionů až miliard. Léčba je čím dál dražší. Současně to není jediná choroba, která je tím způsobena. Máte tam samozřejmě další vyvolávací moment kouření pro onemocnění, jako je mrtvice, mozková mrtvice, srdeční infarkt, ale i takové věci, na které se zapomíná, např. ucpávání tepen dolních končetin, které u stovek kuřáků ročně vedou k amputaci dolních končetin, a tím, že skončí na invalidním vozíku a do konce života se o ně stará celá společnost. Čili léčba těchto lidí nás stojí skutečně desítky miliard.

Nejde jenom o soukromý statek, o soukromou věc a určité soukromé rozhodnutí jednotlivců, že budou kouřit, ale na jejich rozhodnutí se spolupodílí a následně ho financuje celá naše společnost. Proto je zcela správné, aby tento zlozvyk byl více zdaněn. A já jsem zastáncem toho, aby kuřáci aspoň vrátili do státního rozpočtu to, co stojí jejich léčba a komplikace této léčby, která je skutečně nemalá.

Chtěl bych ještě připomenout jeden celosvětový výzkum a chtěl bych se ODS zeptat, jak se s tím morálně srovná. Jednoznačně je prokázáno, že cena cigaret má nepřímou úměru ke spotřebě, resp. k počtu mladistvých kuřáků. Je prokázáno, čím jsou cigarety dražší, tím méně dětí a mladistvých začíná kouřit. To je myslím pro ODS pochopitelný tržní mechanismus. Čím je zboží dražší, tím klesá jeho spotřeba. Myslím si, že to jistě probíráte na svých stranických školeních jako základ vaší filozofie, ale v tomto případě je naprosto správný. To znamená, a je to dokonce prokázáno, tato poučka překvapivě neplatí na chronické, těžké kuřáky, ty cena neodradí, ti se naopak spolupodílejí na své léčbě přes státní rozpočet, ale u nově vznikajících kuřáků je závislost prokázána.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP