(10.40 hodin)
(pokračuje Doktor)

Na druhé straně neustále rostou dopravní výkony, které jsou realizovány na základě spotřeby nafty. Výběr spotřební daně ze spotřeby nafty, zrovna tak výběr daně z přidané hodnoty vázané na tuto komoditu, neustále roste, a máme za to, že ten avizovaný a zbytečně zveličovaný výpadek spotřební daně z titulu snížení daně z pohonných hmot nebude tak velký a zvýšený výběr díky zvýšené spotřebě nafty jej spíše pokryje.

Tolik mé poznámky k projednávané věci. Zopakoval jsem zde některé argumenty, které zazněly již v minulosti, a avizoval jsem návrhy, které zazní na říjnovém projednávání v průběhu druhého čtení. Zrovna tak jsem avizoval číselné údaje, o něž bude tato daň schválena.

Zbývá mi námět poslední, a to je, myslím, věc k zamyšlení pro všechny politické subjekty zastoupené v Poslanecké sněmovně. To, co nebylo doposud nikdy uplatňováno alespoň v oblasti spotřební daně tabákových výrobků, byla regulace možného předzásobení. Myslím si, že pokud by byla Poslanecká sněmovna schopna dohody spočívající v nastavení lineárního růstu spotřební daně tabákových výrobků až do roku 2008 i za cenu toho, že bychom spotřební daň zvyšovali nikoliv jednou, ale například dvakrát v průběhu roku, uplatněním regulace možného předzásobení bychom zajistili nejen předem odhadnutelné podmínky na trhu, ale zajistili bychom i určité nástroje, kterými lze vybírat daň podle realističtějších korigovaných odhadů Ministerstva financí, ale také v souladu s parametry trhu a v souladu s tím, jak se trh vyvíjí.

Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Další do rozpravy se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Jičínský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, chci reagovat jenom na určitý úzus, který se objevil v řeči pana poslance Doktora, totiž když s despektem, který je v určitých kruzích, mediálních i politických, běžný, mluvil o úřednících z Bruselu, kteří nám něco diktují - a samozřejmě to, co nám diktují, je nesmyslné, jak jinak. Já samozřejmě mám také různé kritické připomínky k tomu, co přichází - užiji tady této dikce - z Bruselu, ale přece jenom bychom snad měli mít na zřeteli, že Evropská komise, ať už si o ní myslím to nebo ono, nejsou pouzí úředníci, jsou to představitelé států nebo vlád, které tam vlády na základě demokratických procedur poslaly. To je jedna věc.

V Bruselu v rámci Evropské unie existuje také Evropský parlament. Chce-li se Česká republika odpovědně připravovat na to, že bude za nějaké dva až tři roky předsedat Evropské unii, měla by si svůj postoj k Evropské unii a jejím orgánům opravdu vážně promýšlet, protože takováto jednoduchá demagogická argumentace opravdu k ničemu - to zdůrazňuji - neslouží.

Pan poslanec Doktor tu pokračoval v předvolební rétorice, kterou chápu, ale přesto si myslím, že v souvislosti s projednáváním těchto věcí, které se týkají i zajištění věcného projednání státního rozpočtu na rok 2007, bychom si některé obecné problémy týkající se rozdílu dejme tomu mezi levicí a pravicí, pokud jde o koncepci daňové politiky, měli nechat na to, až bude více času, více klidu, a v této věci se soustředit opravdu na solidní projednávání těchto návrhů, které - a to je opravdu pozoruhodné - předložila vláda stará, ale hájí je vláda nová. To je něco, co podle mého názoru dává podnět k tomu, abychom jednali střízlivě a věcně. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do obecné rozpravy s řádnou přihláškou pan poslanec Sobotka. Připraví se pan poslanec Rath.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v souvislosti s tím, že toto je vlastně první ze tří zákonů, které jsou projednávány na této mimořádné schůzi, připomenul celkový kontext, ve kterém se v tuto chvílí nacházíme.

Chtěl bych připomenout, že tato mimořádná schůze Poslanecké sněmovny se sešla z iniciativy poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, svolali jsme ji proto, aby bylo možné co nejdříve zahájit projednávání těchto tří návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně. Chtěl bych také říci, že náš poslanecký klub byl připraven podpořit zkrácení lhůt pro projednávání těchto norem tak, aby bylo skutečně možné všechny tyto normy doprojednat ještě v letošním roce. Vláda je předložila velmi rychle do Poslanecké sněmovny a já jsem rád, že byla svolána tato schůze. Pokud bychom zkrátili lhůty, jak zde bylo avizováno, domnívám se, že bychom byli schopni tyto zákony doprojednat v rámci letošního roku tak, aby vyšly ve Sbírce zákonů ještě dříve, než tato Sněmovna bude hlasovat v závěrečném hlasování o návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2007. Takový byl záměr poslaneckého klubu sociální demokracie, když sbíral podpisy na svolání této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Cítili jsme to ještě jako svoji úlohu, jako určitou povinnost v situaci, kdy končila vláda vedená Českou stranou sociálně demokratickou. Jako poslanci jsme cítili jako povinnost podpořit ještě urychlené projednávání těchto tří posledních novel, které vláda do Poslanecké sněmovny předložila.

Ten kontext se týká rozpočtové situace, nejenom čistě podoby zákona o státním rozpočtu, protože ten může a nemusí reagovat na výsledky projednávání těchto tří norem. Záleží na tom, jakou techniku vláda zvolí. Jde ale o faktickou rozpočtovou situaci v příštím roce, protože jestliže tyto zákony budou schváleny, pak určité výdaje v příštím roce nebudou. Jestliže tyto zákony budou schváleny, pak budou o něco vyšší příjmy státního rozpočtu, popřípadě veřejných rozpočtů. Znamená to tedy, že faktická rozpočtová situace bude v příštím roce po projednání a schválení těchto tří novel podle mého názoru lepší, než bude v případě, že by tyto tři novely nebyly v Poslanecké sněmovně schváleny, bez ohledu na to, jaká bude podoba návrhu zákona o státním rozpočtu, protože ten může, ale nemusí anticipovat tyto změny, ke kterým v těchto třech zákonech dojde během projednávání v Poslanecké sněmovně.

Naše motivace poslanců sociální demokracie byla skutečně dána tím, že usilujeme o rychlé projednání těchto tří novel, z nichž dvě jsou povýtce velmi stručné a v zásadě technické, i když jedna z nich zasahuje poměrně značně do reformy, která byla učiněna v nemocenském pojištění. Třetí obsahuje řadu jiných změn, ale má jasné rozpočtové souvislosti.

My nejsme připraveni podporovat urychlené projednávání těchto zákonů v situaci, kdy by se měly stát pouze nosiči pro nějaké další návrhy, které budou mít předvolební charakter, které budou směřovat populistickým směrem, které budou mít negativní dopad na veřejné rozpočty v příštím roce. O to se, myslím, také jedná - abychom dále nezhoršovali rozpočtovou situaci České republiky v příštím roce. Tato Poslanecká sněmovna projednala balík reformních vládních zákonů na jaře letošního roku, ať už v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví, a tato Poslanecká sněmovna k těmto vládním návrhům přičinila nové pozměňovací návrhy, které zvýšily mandatorní výdaje státu v příštím roce o 20 mld. Kč. Já to pouze konstatuji. Ty vládní návrhy, jejich rozpočtové dopady, byly ve Sněmovně a v Senátu zvýšeny cca o 20 mld. Kč ve vztahu k roku 2007. To není malá částka, a my za malou chvíli budeme konfrontováni s tím, abychom rozhodli o tom, jaká podoba státního rozpočtu bude nejlepší pro příští rok.

My jsme se snažili a snažíme se v tuto chvíli splnit svoji roli konstruktivní opozice a umožnit projednání těchto tří zákonů v co nejrychlejším čase.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP