(9.30 hodin)

Poslanec Petr Tluchoř: Za členku mandátového a imunitního výboru je navržena paní poslankyně Olga Zubová.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 172 poslanců pro 167.

 

Pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Za člena rozpočtového výboru je navržen pan poslanec Petr Červenka.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 172 poslanců pro 168.

 

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Mohu jen konstatovat, že Poslanecká sněmovna zvolila členem hospodářského výboru pana poslance Milana Urbana, členkou mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Olgu Zubovou a členem rozpočtového výboru pana poslance Petra Červenku. Tímto může bod skončit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, děkuji. Končím bod.

 

Budeme pokračovat nově schváleným bodem

 

9.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona
o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce
v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 10 ze dne 13. září tohoto roku, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Předložené usnesení uvede pan předseda rozpočtového výboru Bohuslav Sobotka, kterého prosím, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych odkázal na usnesení rozpočtového výboru z jeho 1. schůze dne 13. září letošního roku. Rozpočtový výbor schválil Návrh harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce, a to podle přílohy 1 tohoto usnesení rozpočtového výboru. Toto rozhodnutí rozpočtového výboru bylo konsensuální.

Dovoluji si proto doporučit Poslanecké sněmovně, aby tento harmonogram schválila tak, jak je to obsaženo v návrhu usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím pana poslance Bohuslava Sobotku, předsedu rozpočtového výboru, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Ptám se, kdo se do všeobecné rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, které nám přednesl pan předseda rozpočtového výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 172 poslanců pro 169, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Tím končím bod 9.

 

Pokračujeme dalším bodem

 

10.
Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu
státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně
a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu
a jeho kapitol výborům k projednání

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 11 ze dne 13. září tohoto roku. Předložené usnesení uvede předseda rozpočtového výboru Bohuslav Sobotka. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si odkázat na usnesení rozpočtového výboru rovněž z jeho 1. schůze dne 13. září 2006, tisk 11.

Dovoluji si požádat o podporu tohoto usnesení, ve kterém rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila harmonogram projednávání návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Prosím pana předsedu Bohuslava Sobotku, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou otevírám. Ptám se: Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Ano, vidím. Pan poslanec Vidím. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedo, poprosím vás, kdybyste zvolil nějaké jiné balastní slovo pro ono oznamování, kdo se blíží k pultíku. Děkuji pěkně.

Já bych chtěl požádat po dohodě s předsedou výboru pro bezpečnost, aby kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad byla přeřazena z působnosti výboru pro bezpečnost do působnosti výboru pro obranu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Kapitola 308 aby byla přeřazena do výboru pro obranu. Můžeme přistoupit k hlasování s tím, že tato změna bude součástí našeho usnesení. Nebo pan poslanec Vidím navrhuje, abychom o této změně hlasovali samostatně? Ano.

 

Takže budeme hlasovat o tom, že kapitolu 308 přesouváme z výboru pro bezpečnost do výboru pro obranu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto přesunem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 172 poslanců hlasovalo pro návrh 153, proti nikdo. Změna přesunutí kapitoly z výboru pro bezpečnost do výboru pro obranu byla schválena.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o usnesení jako celku.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto usnesením souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 172 poslanců hlasovalo pro návrh 170, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat.

 

Vážené poslankyně, poslanci, projednali jsem stanovený pořad 2. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

Připomínám, že na dnešní den je svolána 3. schůze Poslanecké sněmovny, kterou zahájíme v 10 hodin, tedy za 20 minut, po technické přestávce na přepnutí hlasovacího zařízení. Poprosil bych vážené poslankyně a poslance, aby se podepsali u prezence, protože začne nová schůze. Děkuji.

 

(Schůze skončila v 9.39 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP