(Jednání pokračovalo v 9.20 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je 9.20 hodin, budeme pokračovat v naší druhé schůzi Poslanecké sněmovny. Poprosil bych kolegyně a kolegy, aby se usadili a ztišili se. Než dám slovo panu předsedovi, tak bych ještě rád avizoval, jak jsem již avizoval ve středu - navrhuji rozšíření schváleného pořadu 2. schůze o dva stručné body, a to Návrh časového harmonogramu projednání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Druhý bod Návrh časového harmonogramu projednání…

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu pokračovat, pokud nebude ve Sněmovně klid. Chtěl bych upozornit, že nepokračuje přestávka, ale že jsem zahájil jednání, takže vás prosím o klid, abychom se vzájemně nerušili a mohli pokračovat.

Dalším návrhem je Návrh časového harmonogramu projednání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito návrhy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 167 poslanců hlasovalo pro návrh 155, proti návrhu nikdo. Konstatuji, že tyto dva body jsme zařadili na naši druhou schůzi.

 

Nyní se táži, zda chce ještě někdo přednést procedurální návrhy. Nikoho nevidím. Budeme pokračovat naším bodem, a to je bod, který jsme přerušili před přestávkou,

 

8.
Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Ještě než dám slovo panu předsedovi, tak ke mně dorazila omluvenka pana ministra Julínka. (Vzrušené hlasy v sále.) - Pana ministra Julínka. Zaslechl jsem nějaké vzrušení v jednacím sále, takže jsem to ještě jednou pro jistotu zopakoval.

Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Tento bod jsme přerušili 12. září. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Petr Tluchoř. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v úvodu bych vám rád sdělil, že podle oznámení poslaneckého klubu ČSSD rezignoval pan poslanec Miroslav Váňa na své členství v hospodářském výboru.

Dále mi dovolte, abych vám sdělil, že volební komise obdržela ve stanovené lhůtě od poslaneckých klubů tyto návrhy na volbu členů výborů Poslanecké sněmovny: do hospodářského výboru pan poslanec Milan Urban za ČSSD za poslance Váňu, do mandátového a imunitního výboru paní poslankyně Olga Zubová - KDU-ČSL, klub Strana zelených - za paní poslankyni Vlastu Parkanovou, rozpočtový výbor pan poslanec Petr Červenka - ČSSD na dosud neobsazené místo v tomto výboru. Tento návrh byl zaslán na vědomí všem poslaneckým klubům.

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustavených výborech a komisích lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však explicitně nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhá veřejným hlasováním téměř vždy, navrhuji proto, aby dnešní volba proběhla stejným způsobem, veřejně, pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji, aby po rozpravě k navržené kandidátce Poslanecká sněmovna nejprve konstatovala, že pan poslanec Miroslav Váňa rezignoval na své členství v hospodářském výboru, a pak aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů hospodářského výboru, mandátového a imunitního výboru, rozpočtového výboru tak, jak ji navrhly poslanecké kluby, jednotlivě.

Děkuji. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Otevírám rozpravu k těmto návrhům. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím a předávám slovo panu předsedovi volební komise panu Petru Tlučhořovi… Tlučchořovi… Tluchořovi. (Smích v sále.) - Pane předsedo, omlouvám se vám.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedo. Věřím, že se to naučíte. (Smích v sále.)

Vzhledem k tomu, že v rozpravě nebyly podány žádné návrhy a jsem přesvědčen, že o veřejném hlasování nemusíme rozhodovat svým hlasováním, můžeme nejprve hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že pan poslanec Miroslav Váňa z ČSSD rezignoval na členství v hospodářském výboru.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pane předsedo.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby pan Miroslav Váňa rezignoval na členství v hospodářském výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 171 poslanců hlasovalo pro návrh 160, proti 2. Návrh byl schválen.

 

Prosím, pane předsedo, můžete pokračovat.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat o volbě jednotlivých kandidátů na uvolněná místa ve výborech.

Nejprve - za člena hospodářského výboru je navržen pan poslanec Milan Urban.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 171 poslanců pro 165.

 

Pane předsedo, pokračujte.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP