Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. září 2006 v 9.06 hodin

Přítomno: 172 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene jinak nepřítomné vlády, zahajuji další jednací den 2. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo požádal o vydání karty náhradní. Doposud jsou to tyto poslankyně a poslanci: pan poslanec Václav Šlajs má náhradní kartu č. 2, paní poslankyně Hana Orgoníková náhradní kartu č. 13, pan poslanec Petr Tluchoř náhradní kartu č. 10, pan poslanec Karel Vanoušek náhradní kartu č. 12 a pan ministr Jiří Pospíšil náhradní kartu č. 18.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Marta Bayerová - rodinné důvody, pan poslanec Jan Bürgermeister - pracovní povinnosti starosty města, František Dědič - pracovní povinnosti starosty města, pan poslanec Ondřej Liška - rodinné důvody, paní poslankyně Vlasta Parkanová - bez uvedení důvodu, pan poslanec Evžen Snítilý - zdravotní důvody, pan poslanec Cyril Svoboda - zahraniční cesta, pan poslanec Milan Šimonovský - léčebný pobyt, a pan poslanec Martin Tesařík - pracovní povinnosti starosty města.

Z členů vlády mám tady omluvenky pana premiéra Mirka Topolánka - návštěva ostravského regionu, pana ministra Petra Kalaše - neodkladné pracovní úkoly, pana ministra Aleše Řebíčka - bez uvedení důvodu, pana ministra Martina Římana - jednání v regionu, pana ministra Jiřího Šedivého - služební zahraniční cesta v Německu, pana ministra Martina Štěpánka - zdravotní důvody, pana ministra Vlastimila Tlustého - setkání ministrů financí středoevropských zemí, a paní ministryně Mileny Vicenové - nezbytná účast na dlouhodobě připravované resortní akci. To jsou všechny omluvy, které mně byly doručeny.

 

Dnešní jednání zahájíme přerušeným bodem

 

8.
Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Tento bod jsme v úterý 12. září přerušili. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Petr Tluchoř.

Ale ještě vidím předsedu poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika, jak se hlásí. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové, já bych rád požádal, abychom si poté, co jsme si přijetím usnesení z několika minulých volebních období, která blíže upravovala vnitřní poměry a způsob našeho jednání a která z nejrůznějších důvodů nemohou být součástí jednacího řádu, ještě upravili pro toto volební období to, že se budeme alespoň snažit, i když vím, že to vždycky nejde na sto procent, ctít jakýsi psaný či nepsaný harmonogram, který by hovořil o tom, že pondělky jsou určeny pro naši práci v našich regionech, že úterky jsou určeny pro práci poslaneckých klubů, protože ono se pak stává, že se dohadujeme zcela zbytečně, že když počítám s tím, že úterý je vyhrazeno pro jednání klubu, svolám si klub a potom ho různě posouvám, různě měním hodinu začátku či konce, protože tu přijde jeden, že má výbor v úterý odpoledne ve tři, tu přijde druhý, že má vedení výboru v úterý odpoledne ve čtyři, tu přijde třetí, že má to či ono.

Čili rád bych poprosil, pokud je schůze již svolána na úterý 26. září, abychom to vzali tak, že to je naposledy takto chaotické, a do budoucna se snažili tyto věci dodržovat. Ono je to totiž potom efektivnější.

A za druhé. (Velký hluk v jednací síni.) Pane předsedo... (Předseda PSP zvoní.) Děkuji.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP