Pořad 2. schůze

2. schůze (29. srpna, 12., 13., 15. září 2006)


Zahájení schůze

1. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2006 (2. až 4. volební období)

Projednávání, část č. 1 (29. srpna 2006)
Projednávání, část č. 2 (12. září 2006)

2. Návrh na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006

Projednávání (29. srpna 2006)

3. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Projednávání (29. srpna 2006)

4. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (12. září 2006)

5. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Projednávání (12. září 2006)

6. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (13. září 2006)

8. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (12. září 2006)
Projednávání, část č. 2 (15. září 2006)
Projednávání, část č. 3

9. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výdajového rámce v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech

Projednávání (15. září 2006)

10. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol výborům k projednání

Projednávání (15. září 2006)Přihlásit/registrovat se do ISP