(12.50 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

My budeme opakovat hlasování, jehož podstatou je, že rozhodneme o tom, že se pondělí 7. 8. stane nebo nestane jednacím dnem.

 

Takže opakuji toto hlasování - zahajuji: Kdo je pro, aby pondělí 7. 8. se stalo jednacím dnem Sněmovny, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11, přítomno je 200, pro hlasovalo 100, proti 94. Takže tento návrh přijat nebyl.

 

(Hlasy: Předsedající nenechal odhlásit.) Paní poslankyně Orgoníková má něco na srdci.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Hezké odpoledne, vážení přátelé, já bych jenom upozornila na to, že nevidím pana poslance Pateru, a přitom tady máme 200. Třeba sedí někde jinde, ale jeho místo je tam. (Ukazuje. Připomínky z pléna.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Dobře, ale na výsledku hlasování to v této chvíli podle mě nic nemění. (Připomínky z pléna.) Dobře, ale znamená to, že zpochybňujete hlasování? Dobře. Takže beru to, jako že to byla námitka.

Prosím, pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že zde vytváříme velmi nebezpečný precedens, pokud chcete přijmout toto zpochybnění hlasování, aniž paní kolegyně uvedla, na základě čeho zpochybňuje hlasování, ona svůj výsledek má správný. Já si myslím, že není možno takhle zpochybňovat hlasování. Vzpomeňte si, v minulosti, bylo to tady mockrát, pokud někdo měl pochybnosti o tom, zdali jsou všichni poslanci přítomni, měl si vyžádat odhlášení. Je to standardní proces. Nezavádějme do této Sněmovny nestandardní věci.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Dobře, ale námitka zazněla, o tom rozhodne Sněmovna. (Hlas z pléna: Na základě čeho zazněla?) Pan poslanec - pan ministr Rath se hlásí o slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já myslím, že to není možné - protože mám místo pana poslance Patery na svých očích, a on ani nepřišel, ani neodešel, prostě to místo bylo neobsazené a nikde v tomto jednacím sále není, tudíž on hlasovat prostě nemohl. Tady někdo jiný hlasoval za chybějícího poslance. (Ohlas v sále)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Klid prosím! Já musím dát slovo všem. Takže vidím pana poslance Bendu, vzápětí pana poslance Langera, takže rozprava se rozvíjí.

 

Poslanec Marek Benda: Já velmi prosím pana ministra Ratha, aby neobviňoval někoho z neústavního jednání jenom proto, že nezná jednací řád této Sněmovny. Tady jste si měli případně vyžádat odhlášení. Nikdo za pana poslance Pateru nehlasoval a prosím, aby pan ministr Rath tato slova vzal zpět, protože pokud by je myslel vážně, pak někoho obviňuje, že porušil ústavu této země. Já myslím, že za pana poslance Pateru nebylo hlasováno, prostě vaší chybou, že jste si nevšimli, nedošlo k odhlášení. Ale nechtějte to později zpochybňovat. K námitce, kterou řekla paní poslankyně Orgoníková - buďme na ni velmi opatrní, příště vstanu já a budu zpochybňovat hlasování, protože si budu myslet, že vy jste chtěla hlasovat nějak jinak. Buďme na takovouto námitku velmi opatrní. Ale opravdu to příště v klidu udělám, jestli budeme uplatňovat námitky za své chyby.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Ještě jsem viděl pana poslance Langera se hlásit, jestli si chce vzít slovo. A ještě paní poslankyně Bayerová.

 

Poslanec Ivan Langer: Já budu velmi stručný. Já bych velmi prosil, abychom nevytvářeli skutečně nebezpečné precedenty. Když někdo individuálně udělá chybu, splete se při hlasování, je to možné. Ale nemůžeme touto procedurou řešit pochybení předsedajícího, který před hlasováním nezkontroloval počet přítomných, neodhlásil nás, nepřiměl nás k novému přihlášení a nedocílil tak odpovídajícího kvora. Já vím, že je to nepříjemné, nicméně prosím, zkusme v tomto si nezadělávat problémy do budoucna. Zkusme se racionálně - a prosím členy volební komise, aby se potkali - dohodnout na tom, že bude existovat jiný termín, ale nedělejme takovéto nebezpečné pokusy. Děkuji.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Bayerová se ještě hlásila o slovo. (Poslankyně Bayerová už o slovo nežádá.) Ne, už ne. Ještě pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se veřejně obrátil na předsedu poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické a na celý tento klub a dotázal se, zda v tomto případě, tak jako tomu bylo v minulosti, opakovaně po odchodu kolegy Patery ze zdravotních důvodů tohoto poslance poslaneckému klubu ODS spárujete. Děkuji za pozornost. (Hlasy: Spárujeme, samozřejmě.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Já ovšem nebudu rozhodovat tento spor. Myslím, že námitka byla podána, rozhodnout o tom může pouze Sněmovna.

Pan poslanec Pleva ještě se hlásí o slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, jestliže necháte hlasovat bezprecedentně o této námitce, pak chci říci, že tady budeme do 21. hodiny, do které Sněmovna zasedá, protože budu dávat námitku proti jakémukoli dalšímu hlasování až do 21. hodiny.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Ale já nemám právo rozhodovat o tom, o které námitce dám a o které nedám hlasovat, a Sněmovna jediná to může rozhodnout. Takže jestli se již nikdo nehlásí - ještě pan ministr Rath.

 

Poslanec David Rath: Já bych předložil nový návrh, aby se jednalo o jednacím dnu pondělí ve 14 hodin, jako nový návrh - s tím, že by se předtím udělalo odhlášení přihlášených a hlasovali skutečně poslanci přítomní v sále. Samozřejmě nepřítomnost pana poslance Patery při tom, že je přihlášen, je v rozporu s jednacím řádem. (Připomínky z pléna.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Počkejte, kolegové, moment, prosím. Já si myslím, že ta debata ztrácí smysl. Přeruším sněmovnu a žádám předsedy poslaneckých klubů, včetně zelených, aby se dostavili do kanceláře předsedy Sněmovny. Na 20 minut přerušuji sněmovnu a pokusíme se najít řešení. Takže přerušuji Sněmovnu, prosím předsedy klubů, včetně zástupce Strany zelených. Pokračovat budeme ve 13.15.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP