(Jednání pokračovalo ve 13.35 hodin.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, upozorňuji vás, že je 13.35 hodin. Já jsem požádal o přerušení schůze na 10 minut, takže čas vypršel. Byl bych rád, kdybychom dokončili rozpravu. Prosím vás, abyste se dostavili do jednací síně, prosím všechny, aby se posadili.

Požádám pana poslance Václava Exnera, kterého jsem přerušil, mám dojem, že uprostřed jeho příspěvku. Zrekapituluji, že dám slovo panu poslanci Exnerovi, který nedokončil své vystoupení. Pak ještě požádal o slovo pan poslanec Hojda v této chvíli poslední přihlášený.

Prosím o zaujetí vašich stanovišť a pana poslance Exnera vybízím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Exner: Já to zkusím potřetí, tentokrát - doufám - již bez vykřikování pana Šinágla a jeho společníků, kteří se snaží rozšířit své pole působnosti z komunistických akcí z Václavského náměstí do dalších sfér.

Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, v úvodním vystoupení předsedy volební komise pana poslance Tluchoře mě zaujala věta, když prohlásil - možná nebudu citovat úplně přesně - porušení principu tajnosti volby nepřipustím. Myslel to zřejmě osobně a individuálně. Je to tak. Předseda volební komise skutečně řídí volby konané Sněmovnou podle článku 1 bodu 8 přílohy číslo 2, kterou je volební řád Poslanecké sněmovny, ale to jeho prohlášení by žádalo určité vysvětlení.

Osobně - a myslím, že i všichni poslanci za Komunistickou stranu Čech a Moravy - chci postupovat standardně, použít principu tajné volby, jak je naprosto obvyklý, ale přesto bych byl rád, aby potom nedocházelo k nějakým střetům ve volební místnosti nebo zbytečným debatám po volbách, kdyby pan předseda volební komise mohl vyjasnit, co tímto svým prohlášením konkrétně myslel a jaké situace měl na mysli.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Ano. Nyní prosím pana poslance Hojdu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, chtěl jsem vystoupit ve stejném duchu, a jenom tedy doplním, aby pan předseda volební komise řekl, jak bude hodnotit v případě, že si poslanec vyzvedne lístek a nepůjde za plentu. V tom případě to není tajná volba. Doopravdy by bylo vhodné vysvětlit, jaké jsou přesné postupy a co to je dodržení tajnosti voleb.

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Děkuji. To byl ještě jeden dotaz. Myslím, že jsem všem, kteří chtěli vystoupit, dal příležitost. Takže nikdo nezůstal. V tom případě, jestli rozprava se vyčerpala, rozpravu končím.

Požádám pana předsedu, aby nejdříve pravděpodobně reagoval na dotazy, které zazněly na postup volební komise. Pak se dohodneme, jak budeme pokračovat ve volbách.

Ještě zvoním na kolegy, protože pravděpodobně to, co zazní, by měli slyšet všichni poslanci. Dovolte mi chvíli pauzu, než se všichni dostaví do jednacího sálu. Prosím ještě jednou poslance, aby se vrátili do jednací síně, protože informace, které padnou, budou pro všechny zřejmě důležité.

Myslím, pane předsedo, že můžete začít.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom zareaguji. Na volební komisi jsme se bavili o tématu a problému, které místo je možné považovat za zvláštní prostor ve smyslu zákona. V této věci jsme požádali legislativní odbor Poslanecké sněmovny o jakési stanovisko. Já si dovolím ocitovat z tohoto stanoviska, které budou mít k dispozici před volbou všichni členové volební komise.

Zde se na otázku, zda musí do zvláštního prostoru poslanec vstoupit, praví: Poslanec by měl do zvláštního prostoru vstoupit, neboť právě tam má docházet k úpravě hlasovacího lístku a pouze tam ve smyslu citovaného ustanovení volebního řádu má být zaručena tajnost úprav hlasovacího lístku. Ze stanoviska bodu 2 vyplývá, že by nemělo být připuštěno, aby poslanec do zvláštního prostoru nevstoupil. Úkolem volební komise je dbát na to, aby volby byly realizovány řádně a nezpochybnitelně, mimo jiné i dbát na dodržování principu tajnosti hlasování jakožto jednoho ze základních principů příslušných voleb.

Podle názoru legislativního odboru by tedy měla volební komise zabránit postupu poslance, kterým by byl narušován řádný průběh voleb, neměl by být připuštěn jiný postup při volbě než ten, který bude v souladu s jednacím řádem. Z ustanovení jednacího řádu nicméně nelze dovodit, že by nevstoupení do zvláštního prostoru mělo za následek neplatnost volby. I zde vše v konečném důsledku závisí na posouzení volební komise a Poslanecké sněmovny.

Já z toho tedy vyvozuji následující závěr. Posunuli jsme místo vydávání volebních lístků několik kroků od místa fronty, tak aby do tohoto prostoru mohli skutečně, jak praví jednací řád, vstupovat poslanci jednotlivě. Rozhodně tedy neznamená, že neodevzdání hlasovacího lístku by znamenalo, že by se poslanec nezúčastnil volby. To rozhodně ne. Přítomný poslanec je v okamžiku, kdy si vyzvedne hlasovací lístek - to jednoznačně z jednacího řádu vyplývá a budeme to respektovat. - Stačí toto vysvětlení?

Nicméně chceme, aby byl dodržen jednací řád v tom, že do prostoru hlasování vstupují poslanci jednotlivě, čili hlasovací lístek budou mít jednotlivě, jak je stanoveno v jednacím řádu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP