Stenografický zápis 1. schůze, 27. června 2006Předsedající Lubomír Zaorálek


1. Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Předsedající Lubomír Zaorálek


2. Slib poslanců

Poslanec Jan Kasal


3. Informace o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

Poslanec Petr Tluchoř


4. Návrh na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru

Předsedající Lubomír Zaorálek


5. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř
Předsedající Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 14.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP