Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Václav Klučka

Schůze: 7, 11, 13, 14, 15, 23, 27, 30, 34, 52, 56, 63, 73, 77

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

část č. 53 (30. 11. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 144 (6. 12. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 195, část č. 201 (8. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
části č. 108-109, části č. 121-122 (15. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
části č. 106-107 (26. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

2. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - druhé čtení
část č. 171 (13. 6. 2007)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení
část č. 185 (13. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 228, část č. 239, části č. 243-244 (14. 6. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

26. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Bohuslava Sobotky, Ivana Ohlídala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 315/ - prvé čtení
část č. 51 (28. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

123. Ústní interpelace
části č. 112-113, části č. 121-122 (31. 1. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

19. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 35 (23. 4. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

1. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení
část č. 4 (18. 6. 2008)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
část č. 127 (25. 3. 2009)

138. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky za období březen 2007 - srpen 2008
část č. 104 (20. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 110 (5. 5. 2009)

63. schůze (24. - 25. 9. 2009)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 917/ - zkrácené jednání  
část č. 51 (25. 9. 2009)

73. schůze (25. 2. - 9. 3. 2010)

část č. 5 (25. 2. 2010)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

2. Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno
část č. 45 (15. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP