Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Zahradník

Schůze: 6

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

23. Návrh zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 67, část č. 71 (25. 10. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP