Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Evžen Tošenovský

Schůze: 11

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

28. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení
část č. 130 (6. 2. 2007)

29. Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení
část č. 133 (6. 2. 2007)


Přihlásit/registrovat se do ISP