Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Rostislav Vondruška

Schůze: 60, 62, 64, 66, 67, 75

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

4. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 /sněmovní tisk 898/
část č. 35 (9. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - prvé čtení
část č. 20 (29. 9. 2009)

89. Ústní interpelace
část č. 106 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
část č. 106 (22. 10. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

90. Dotační programy zemědělství pro rok 2010, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 962/
část č. 249 (10. 12. 2009)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 91-92 (3. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
část č. 126 (3. 12. 2009)

163. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení
část č. 248 (10. 12. 2009)

166. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2010 /sněmovní tisk 979/
část č. 250 (10. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 867/ - druhé čtení
část č. 84 (28. 1. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

43. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje /sněmovní tisk 775/ - druhé čtení
část č. 137 (16. 3. 2010)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení
části č. 88-89 (11. 3. 2010)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - třetí čtení
část č. 217 (19. 3. 2010)

281. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení  
část č. 134 (16. 3. 2010)

285. Vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/ - třetí čtení
část č. 193 (17. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP