Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jakub Šebesta

Schůze: 59, 62, 64, 66, 67, 75, 78

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - druhé čtení
část č. 16 (9. 6. 2009)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - druhé čtení
část č. 17 (9. 6. 2009)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení
část č. 160, část č. 162 (17. 6. 2009)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 859/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 68 (10. 6. 2009)

223. Ústní interpelace
část č. 109 (11. 6. 2009), část č. 228 (18. 6. 2009)

228. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení
části č. 159-160 (17. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení
část č. 18 (29. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
část č. 236 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
část č. 129 (3. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1022/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 252 (4. 2. 2010)

165. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010 /sněmovní tisk 923/
část č. 249 (4. 2. 2010)

186. Ústní interpelace
části č. 278-279, části č. 282-283 (4. 2. 2010)

192. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - prvé čtení
část č. 251 (4. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - třetí čtení
část č. 175 (17. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

64. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků /sněmovní tisk 1014/ - druhé čtení
část č. 72 (14. 4. 2010)

65. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení
část č. 73 (14. 4. 2010)

141. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 877/
část č. 62 (14. 4. 2010)

143. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 1023/
část č. 62 (14. 4. 2010)

144. Statut Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 1066/
část č. 63 (14. 4. 2010)

194. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji /sněmovní tisk 1064/
část č. 65 (14. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP