Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Janalík

Schůze: 23, 27

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 269/1/ - vrácený Senátem  
část č. 10 (27. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/4/ - vrácený Senátem
část č. 13 (29. 1. 2008)


Přihlásit/registrovat se do ISP