Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Oberfalzer

Schůze: 30, 48, 60

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/3/ - vrácený Senátem
část č. 55 (23. 4. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/3/ - vrácený Senátem
část č. 58 (5. 2. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/4/- vrácený Senátem
část č. 126 (11. 9. 2009)


Přihlásit/registrovat se do ISP