Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Vlastimil Balín

Schůze: 30

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/4/ - vrácený Senátem
část č. 9 (22. 4. 2008)


Přihlásit/registrovat se do ISP