Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Vaculík

Schůze: 13, 14, 21, 27

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení
část č. 157 (20. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - třetí čtení
část č. 143 (2. 5. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/5/ - vrácený Senátem
část č. 59 (26. 9. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/3/ - vrácený Senátem
část č. 161 (5. 2. 2008)


Přihlásit/registrovat se do ISP