Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ivo Bárek

Schůze: 7, 30, 38

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

20. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení
část č. 26 (28. 11. 2006)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

4. Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/2/ - vrácený Senátem
část č. 11 (22. 4. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/5/ - vrácený Senátem  
část č. 14 (23. 9. 2008)


Přihlásit/registrovat se do ISP