Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Kubera

Schůze: 27, 30, 48, 56, 79

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

57. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení
část č. 184, část č. 189 (6. 2. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

17. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - druhé čtení
část č. 247, část č. 251 (7. 5. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

127. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - třetí čtení
část č. 289, části č. 291-292 (18. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

35. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - druhé čtení
část č. 152, část č. 156 (6. 5. 2009)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/7/- vrácený Senátem
části č. 14-15 (18. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP