Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Džamila Stehlíková

Schůze: 9, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 38

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 14 (19. 1. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - druhé čtení
část č. 25 (13. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 201, části č. 207-208 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 40 (6. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

15. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - prvé čtení
část č. 42 (26. 9. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

35. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007 /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení
část č. 96 (29. 11. 2007)

87. Ústní interpelace
části č. 118-119 (29. 11. 2007)

24. schůze (4. - 5. 12. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 25-26 (4. 12. 2007)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

2. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - druhé čtení
část č. 98 (14. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení
část č. 52 (23. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 429/ - druhé čtení
část č. 224 (13. 6. 2008)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení  
část č. 228 (18. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony /sněmovní tisk 429/3/ - vrácený Senátem  
část č. 15 (23. 9. 2008)


Přihlásit/registrovat se do ISP