Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Čunek

Schůze: 9, 11, 14, 15, 16, 22, 30, 31, 32, 40, 45

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 51 (19. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

74. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 55, část č. 57 (1. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
části č. 85-87, část č. 92 (1. 2. 2007), části č. 201-202, části č. 206-207 (8. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 6 (24. 4. 2007)

72. Informace vlády o postupu čerpání fondů EU
část č. 173, část č. 178, část č. 180, část č. 186 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 36 (6. 6. 2007)

50. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2006 /sněmovní tisk 165/
část č. 196 (13. 6. 2007)

53. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2006 /sněmovní tisk 177/
část č. 217 (14. 6. 2007)

55. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 181/
část č. 197 (13. 6. 2007)

61. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2007 /sněmovní tisk 212/
část č. 200 (13. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
části č. 117-118 (7. 6. 2007), části č. 234-235, části č. 243-244 (14. 6. 2007)

16. schůze (15. 6. 2007)

část č. 4 (15. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - prvé čtení
část č. 211 (24. 10. 2007)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení
části č. 118-119 (19. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 105-106, část č. 108 (18. 10. 2007)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

104. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/3/ - vrácený Senátem
část č. 223 (7. 5. 2008)

31. schůze (30. 4. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 19 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

37. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
část č. 110, část č. 113, části č. 117-118 (6. 6. 2008)

40. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi
část č. 220 (13. 6. 2008)

40. schůze (22. 10. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 12, část č. 14 (22. 10. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 17 (3. 12. 2008)

5. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 /sněmovní tisk 623/
část č. 46, část č. 48 (10. 12. 2008)


Přihlásit/registrovat se do ISP