Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Milena Vicenová

Schůze: 6, 7

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení
část č. 76 (25. 10. 2006)

80. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření /sněmovní tisk 33/ - druhé čtení
část č. 129 (27. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

35. Dotační programy zemědělství pro rok 2007, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (vládní návrh) /sněmovní tisk 81/
část č. 231 (13. 12. 2006)

36. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2007 /sněmovní tisk 88/
část č. 232 (13. 12. 2006)

43. Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 12/
části č. 123-124 (5. 12. 2006)

44. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 13/
část č. 125, část č. 127 (5. 12. 2006)

60. Ústní interpelace
část č. 77, část č. 79 (30. 11. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP