Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Alexandr Vondra

Schůze: 6, 7, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 46

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

78. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 114 (26. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

50. Informace vlády o stavu a průběhu vyjednávání mezi Českou republikou a USA o možnosti zřízení vojenské základny USA na území České republiky
část č. 95, část č. 100 (1. 12. 2006)

61. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (30. 11. 2006)

8. schůze (8. 12. 2006)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 7 (8. 12. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 32, část č. 34 (19. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

66. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007 /sněmovní tisk 117/
část č. 173 (8. 2. 2007)

68. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2007 /sněmovní tisk 129/
část č. 173 (8. 2. 2007)

69. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu /sněmovní tisk 133/
část č. 174, část č. 177 (8. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

70. Informace vlády o vládní pozici k vyjednávání o institucionální reformě EU
část č. 267, část č. 278 (10. 5. 2007)

71. Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky
část č. 225, část č. 237 (4. 5. 2007), část č. 257 (9. 5. 2007), část č. 264 (10. 5. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení
část č. 55 (26. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
část č. 304 (30. 10. 2007)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatý dne 8. prosince 2005 /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení
části č. 44-45 (17. 10. 2007)

111. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 296 (30. 10. 2007)

118. Zpráva předsedy vlády o průběhu lisabonského summitu EU
část č. 234 (25. 10. 2007), část č. 294 (30. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

87. Ústní interpelace
části č. 112-114 (29. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

123. Ústní interpelace
části č. 123-124 (31. 1. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
část č. 179 (19. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic
část č. 263 (7. 5. 2008)

96. Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie
část č. 198 (30. 4. 2008)

46. schůze (9. 12. - 18. 2. 2009)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 5 (9. 12. 2008)


Přihlásit/registrovat se do ISP