Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislava Zelenková

Schůze: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 38, 39, 48, 56, 59, 60, 64, 66, 67, 75

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

77. Ústní interpelace
části č. 107-108 (26. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 147 (6. 12. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 34 (19. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

18. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení
část č. 155, část č. 164 (7. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
části č. 207-208 (8. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

18. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení
část č. 161, část č. 166 (20. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 10 (24. 4. 2007)

70. Informace vlády o vládní pozici k vyjednávání o institucionální reformě EU
část č. 274 (10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 197, části č. 204-205 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

32. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení
část č. 249 (19. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 108, část č. 117 (7. 6. 2007), části č. 228-229 (14. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
část č. 101, část č. 112 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 134-137 (19. 10. 2007)

75. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - třetí čtení
část č. 180 (24. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 102-103 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

87. Ústní interpelace
část č. 210 (6. 12. 2007)

24. schůze (4. - 5. 12. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 16 (4. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

49. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení
část č. 69 (30. 1. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

25. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Davida Ratha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 143 (18. 3. 2008)

84. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 69, části č. 71-72 (13. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

62. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - třetí čtení
části č. 226-227 (7. 5. 2008)

96. Stav příprav českého předsednictví Rady Evropské unie
část č. 197 (30. 4. 2008)

98. Ústní interpelace
část č. 118 (24. 4. 2008)

101. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení
část č. 135 (25. 4. 2008), část č. 201 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
část č. 171 (11. 6. 2008)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 63, část č. 65 (5. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 195-196 (12. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 26 (23. 9. 2008), části č. 50-51 (24. 9. 2008)

35. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72, část č. 77, část č. 82 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

175. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 44-45 (23. 10. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

62. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení
část č. 274 (17. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 74 (5. 2. 2009), části č. 220-221 (12. 2. 2009), části č. 357-358 (19. 2. 2009)

218. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 504/3/ - vrácený Senátem
část č. 162 (11. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

část č. 2 (28. 4. 2009), části č. 82-83 (30. 4. 2009), část č. 107 (5. 5. 2009), část č. 209 (15. 5. 2009)

17. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - druhé čtení  
části č. 36-37 (29. 4. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 5 (9. 6. 2009)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení
část č. 154 (16. 6. 2009)

144. Návrh poslanců Radko Martínka, Martina Tesaříka, Ladislavy Zelenkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/ - třetí čtení
část č. 44 (10. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 506/5/- zamítnutý Senátem
část č. 45 (9. 9. 2009)

21. Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 69-70 (9. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 8 (20. 10. 2009)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení
část č. 80 (22. 10. 2009)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení
část č. 223 (5. 11. 2009)

25. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení
části č. 224-225 (5. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
část č. 235 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 243, část č. 245 (10. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
části č. 113-114, části č. 121-122 (3. 12. 2009), část č. 256, část č. 258 (10. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 7 (26. 1. 2010), část č. 112 (29. 1. 2010), část č. 162 (2. 2. 2010)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení
část č. 83 (28. 1. 2010)

186. Ústní interpelace
část č. 264, část č. 279 (4. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 30 (10. 3. 2010), část č. 208 (19. 3. 2010)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení
část č. 41 (10. 3. 2010)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - třetí čtení
část č. 219 (19. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP