Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Mirek Topolánek

Schůze: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61

1. schůze (27. 6. - 15. 8. 2006)

část č. 32 (21. 7. 2006)

9. Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny
část č. 18 (29. 6. 2006)

2. schůze (29. 8. - 15. 9. 2006)

část č. 4 (12. 9. 2006)

4. schůze (29. 9. 2006)

1. Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitra ze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů
část č. 3, část č. 23 (29. 9. 2006)

5. schůze (3. 10. 2006)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 2, část č. 21 (3. 10. 2006)

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

18. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - prvé čtení
část č. 167 (7. 11. 2006)

77. Ústní interpelace
části č. 102-106 (26. 10. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

32. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
část č. 226 (13. 12. 2006)

60. Ústní interpelace
části č. 70-74 (30. 11. 2006)

61. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81 (30. 11. 2006)

8. schůze (8. 12. 2006)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 19 (8. 12. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

část č. 1 (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 2, část č. 52, část č. 56 (19. 1. 2007)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení
část č. 14 (30. 1. 2007)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení
část č. 23 (30. 1. 2007)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ - druhé čtení
část č. 75 (1. 2. 2007)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ - třetí čtení
část č. 143 (7. 2. 2007)

70. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1347 ze dne 14. listopadu 2004
část č. 113 (2. 2. 2007)

73. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch
část č. 181, části č. 184-185 (8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
části č. 76-85 (1. 2. 2007), části č. 192-200 (8. 2. 2007)

76. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení
část č. 100 (2. 2. 2007)

12. schůze (7. 2. 2007)

část č. 2 (7. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

část č. 8, část č. 10 (13. 3. 2007)

7. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení
část č. 133, část č. 135 (16. 3. 2007)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení
část č. 59 (14. 3. 2007)

17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
část č. 35 (14. 3. 2007)

34. Informace vlády ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007
část č. 171, část č. 174 (20. 3. 2007), část č. 189, části č. 191-192 (21. 3. 2007)

45. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny k jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín
části č. 196-197 (21. 3. 2007)

46. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 78, části č. 81-82, část č. 85, části č. 88-90 (15. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
části č. 102-111 (15. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/3/ - vrácený Senátem  
část č. 13 (24. 4. 2007)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění /sněmovní tisk 153/ - druhé čtení  
část č. 25 (24. 4. 2007)

33. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Pavla Kováčika, Miroslava Grebeníčka, Josefa Vondrušky, Marty Bayerové, Zdeňka Maršíčka, Josefa Šenfelda a Petra Braného na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení
část č. 74 (25. 4. 2007)

48. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - třetí čtení
část č. 157 (2. 5. 2007)

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 80-81 (26. 4. 2007)

76. Ústní interpelace
části č. 103-112 (26. 4. 2007), části č. 189-198 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 7 (5. 6. 2007), část č. 130 (12. 6. 2007), část č. 248 (19. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 28 (6. 6. 2007), část č. 98, část č. 100 (7. 6. 2007)

23. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení
část č. 270 (19. 6. 2007)

47. Informace vlády o situaci ve vládní agentuře CzechInvest
části č. 137-138 (12. 6. 2007)

65. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 205, části č. 207-209, část č. 211 (14. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
části č. 103-112 (7. 6. 2007), části č. 225-233 (14. 6. 2007)

70. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 220, část č. 223 (14. 6. 2007)

16. schůze (15. 6. 2007)

část č. 1, část č. 5 (15. 6. 2007)

18. schůze (14. - 21. 8. 2007)

1. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení
část č. 3 (14. 8. 2007), část č. 24, části č. 32-33 (15. 8. 2007)

2. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - třetí čtení
část č. 43 (21. 8. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

22. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky
část č. 78, části č. 80-81 (26. 9. 2007)

26. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 84-86, část č. 89 (27. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
části č. 98-107 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

část č. 140 (23. 10. 2007)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 151 (23. 10. 2007)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 221-222, část č. 224, část č. 226 (25. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 241-249 (25. 10. 2007)

118. Zpráva předsedy vlády o průběhu lisabonského summitu EU
část č. 230, část č. 233 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - druhé čtení
část č. 46 (28. 11. 2007)

41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení
část č. 132 (30. 11. 2007)

87. Ústní interpelace
části č. 99-107 (29. 11. 2007), části č. 199-208 (6. 12. 2007)

92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 327/ - druhé čtení
část č. 228 (7. 12. 2007)

24. schůze (4. - 5. 12. 2007)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 3, část č. 33 (4. 12. 2007), část č. 37 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

49. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Marka Bendy, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Petra Bratského, Jana Moravy, Tomáše Hasila, Ivana Ohlídala, Lenky Mazuchové, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 344/ - prvé čtení
část č. 67 (30. 1. 2008)

58. Návrh poslanců Robina Böhnische, Antonína Sedi, Petra Wolfa, Karla Černého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 155 (1. 2. 2008)

122. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 84, část č. 86, část č. 88, část č. 90 (31. 1. 2008)

123. Ústní interpelace
části č. 107-116 (31. 1. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

část č. 121 (18. 3. 2008)

14. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 211, část č. 223 (25. 3. 2008)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení
část č. 230 (25. 3. 2008)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení
část č. 261 (1. 4. 2008)

83. Návrh Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu
část č. 269 (1. 4. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

12. Návrh poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného /sněmovní tisk 325/ - druhé čtení
část č. 20 (22. 4. 2008)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 481/ - prvé čtení
část č. 43 (23. 4. 2008)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení
část č. 51 (23. 4. 2008)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998 /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení
část č. 140 (25. 4. 2008)

87. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky (březen 2008)
části č. 242-243, část č. 246 (7. 5. 2008)

90. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 - Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně - technické základny fakultních nemocnic
část č. 257, část č. 261 (7. 5. 2008)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 86, části č. 88-89 (24. 4. 2008)

98. Ústní interpelace
části č. 104-112 (24. 4. 2008)

103. Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/ - třetí čtení
části č. 241-242 (7. 5. 2008)

31. schůze (30. 4. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 3-4 (30. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 57 (5. 6. 2008), část č. 125 (10. 6. 2008), část č. 226 (18. 6. 2008)

37. Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - prvé čtení
část č. 110 (6. 6. 2008)

49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení
část č. 25 (4. 6. 2008)

108. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 14 ze dne 15. srpna 2006
část č. 223 (13. 6. 2008)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 65-66 (5. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 81-90 (5. 6. 2008), části č. 195-203 (12. 6. 2008)

33. schůze (13. 6. 2008)

část č. 8 (13. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

8. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka a Michala Pohanky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 455/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 31 (18. 6. 2008)

36. schůze (25. 6. 2008)

část č. 1 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 50 (24. 9. 2008)

19. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 62 (24. 9. 2008)

21. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 120 (26. 9. 2008)

24. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Břetislava Petra, Richarda Dolejše, Vlastimila Aubrechta a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení
část č. 128, část č. 134 (26. 9. 2008)

35. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 73, část č. 77, část č. 80 (25. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
části č. 96-105 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

část č. 3 (21. 10. 2008), část č. 92, část č. 94 (29. 10. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - prvé čtení  
část č. 10 (21. 10. 2008)

97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, podepsaná dne 8. července 2008 v Praze /sněmovní tisk 621/ - prvé čtení
část č. 96, část č. 98 (29. 10. 2008)

98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008 /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení
části č. 108-109 (29. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
části č. 162-171 (30. 10. 2008)

40. schůze (22. 10. 2008)

část č. 2 (22. 10. 2008)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 7-8, část č. 28, část č. 34 (22. 10. 2008)

41. schůze (11. 11. 2008)

2. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - třetí čtení
části č. 8-9 (11. 11. 2008)

42. schůze (11. 11. 2008)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení  
části č. 1-2, část č. 11 (11. 11. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

část č. 1 (2. 12. 2008)

2. Informace předsedy vlády o dopadech světové finanční krize na Českou republiku
část č. 3, část č. 5, část č. 8, část č. 18 (2. 12. 2008), části č. 30-31, část č. 35 (3. 12. 2008)

22. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/
část č. 99, část č. 102 (19. 12. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 11 (3. 12. 2008)

46. schůze (9. 12. - 18. 2. 2009)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 3 (9. 12. 2008), části č. 15-17, část č. 30 (3. 2. 2009), část č. 41, část č. 47 (17. 2. 2009)

47. schůze (17. - 19. 12. 2008)

část č. 26 (19. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

části č. 13-14 (4. 2. 2009), část č. 125 (10. 2. 2009), části č. 367-368 (20. 2. 2009)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - druhé čtení
část č. 120 (6. 2. 2009)

22. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - druhé čtení
část č. 113 (6. 2. 2009)

210. Informace předsedy vlády o národním protikrizovém plánu
část č. 304, část č. 314 (18. 2. 2009), část č. 375, část č. 393 (20. 2. 2009)

212. Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 - 2013
část č. 184, část č. 186, část č. 192 (11. 2. 2009)

216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 49, část č. 52 (5. 2. 2009), část č. 327, část č. 332, část č. 334 (19. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
části č. 65-74 (5. 2. 2009), části č. 348-357 (19. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 4, část č. 7, část č. 15 (17. 3. 2009), část č. 20, část č. 24 (18. 3. 2009)

1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa
část č. 33, části č. 40-42 (18. 3. 2009)

28. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 131 (25. 3. 2009)

53. schůze (24. 3. 2009)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 4, část č. 27 (24. 3. 2009)

54. schůze (31. 3. 2009)

3. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 14-15 (31. 3. 2009)

4. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 28 (31. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

30. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - druhé čtení  
část č. 67 (29. 4. 2009)

58. schůze (7. 6. 2009)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 5 (7. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

1. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 16/ - třetí čtení  
část č. 11 (8. 9. 2009)

61. schůze (15. 9. 2009)

část č. 2 (15. 9. 2009)


Přihlásit/registrovat se do ISP