Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jana Rybínová

Schůze: 7, 11, 14, 15, 21, 23, 27, 28, 32, 39, 47, 48, 56, 59, 66, 67, 73, 75, 77

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 86 (1. 12. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

24. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení
část č. 50 (31. 1. 2007), části č. 59-60 (1. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 12 (24. 4. 2007)

31. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení
část č. 50, část č. 63 (25. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

část č. 79 (7. 6. 2007)

3. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - druhé čtení
část č. 10 (5. 6. 2007)

33. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - třetí čtení
část č. 179 (13. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/4/ - vrácený Senátem
část č. 57 (26. 9. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 27 (27. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

část č. 3 (29. 1. 2008)

15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 240, část č. 247 (13. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 361/ - druhé čtení
část č. 54, část č. 57 (12. 3. 2008)

50. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - třetí čtení
část č. 164 (19. 3. 2008)

71. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2007) /sněmovní tisk 432/
část č. 67 (12. 3. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení
část č. 71 (5. 6. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení
část č. 117 (29. 10. 2008)

47. schůze (17. - 19. 12. 2008)

1. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení
část č. 18, část č. 22 (17. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

část č. 247 (13. 2. 2009)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení
část č. 64 (5. 2. 2009)

74. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení
část č. 279 (17. 2. 2009)

135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - třetí čtení
části č. 293-294 (18. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 67 (5. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 575/3/ - vrácený Senátem  
část č. 19 (28. 4. 2009)

12. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení  
část č. 30 (28. 4. 2009)

25. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. /sněmovní tisk 669/ - druhé čtení  
část č. 38 (29. 4. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

151. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Waltera Bartoše a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. /sněmovní tisk 669/ - třetí čtení
část č. 40 (10. 6. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - druhé čtení
část č. 25 (1. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 8 (26. 1. 2010), část č. 66 (28. 1. 2010), část č. 110 (29. 1. 2010), část č. 161 (2. 2. 2010), část č. 181 (3. 2. 2010), část č. 242 (4. 2. 2010), části č. 284-285 (5. 2. 2010)

73. schůze (25. 2. - 9. 3. 2010)

3. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 994/ - prvé čtení
část č. 26 (25. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 104 (12. 3. 2010), část č. 159 (17. 3. 2010)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

část č. 36 (15. 4. 2010)

1. Informace ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních ústavů
části č. 11-12, část č. 14, části č. 17-18 (18. 3. 2010)

2. Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno
část č. 45 (15. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP