Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ivan Ohlídal

Schůze: 6, 7, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 75, 77, 78

6. schůze (24. 10. - 8. 11. 2006)

3. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení
část č. 10 (24. 10. 2006)

23. Návrh zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 71 (25. 10. 2006)

84. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - druhé čtení
část č. 126 (26. 10. 2006)

89. Návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého, Jana Látky, Václava Mencla a Ladislava Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 58/ - třetí čtení
část č. 203 (8. 11. 2006)

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
části č. 140-141 (6. 12. 2006)

9. schůze (19. 1. 2007)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 27 (19. 1. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

7. Senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení
část č. 146 (16. 3. 2007)

15. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení
část č. 97 (15. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
část č. 103 (15. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 169-171 (3. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 103 (26. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 80 (7. 6. 2007)

66. Ústní interpelace
část č. 109 (7. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
část č. 104 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení
část č. 57 (17. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 98 (18. 10. 2007), část č. 243 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
část č. 39, část č. 41 (28. 11. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 166 (5. 12. 2007)

44. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008 /sněmovní tisk 310/
část č. 184 (5. 12. 2007)

87. Ústní interpelace
části č. 103-104 (29. 11. 2007), části č. 199-200 (6. 12. 2007)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

2. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/ - druhé čtení
část č. 99 (14. 3. 2008)

13. Návrh poslanců Michala Haška, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jiřího Paroubka, Davida Ratha a dalších na vydání zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 126 (18. 3. 2008)

25. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Davida Ratha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 138 (18. 3. 2008)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení
část č. 44 (12. 3. 2008)

85. Ústní interpelace
části č. 86-87 (13. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

31. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - prvé čtení
části č. 94-96 (24. 4. 2008)

98. Ústní interpelace
části č. 109-110, části č. 119-120 (24. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 65-67 (5. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 81-82, část č. 91 (5. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

část č. 4 (23. 9. 2008)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení
část č. 48 (24. 9. 2008)

35. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 79-80, část č. 82 (25. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
část č. 97 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

175. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 41-42 (23. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
část č. 60, část č. 62 (23. 10. 2008), část č. 164 (30. 10. 2008)

42. schůze (11. 11. 2008)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - prvé čtení  
část č. 3, části č. 5-6, část č. 10 (11. 11. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení
část č. 38 (3. 12. 2008)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení
část č. 81 (19. 12. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 8 (3. 12. 2008)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - třetí čtení
část č. 21 (10. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - druhé čtení
část č. 271 (17. 2. 2009)

212. Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 - 2013
část č. 188, část č. 191 (11. 2. 2009)

50. schůze (3. 3. 2009)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - třetí čtení  
část č. 15 (3. 3. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

část č. 108 (25. 3. 2009)

150. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 154 (26. 3. 2009)

151. Ústní interpelace
části č. 91-92 (19. 3. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

15. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - druhé čtení  
části č. 52-54 (29. 4. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 5 (9. 6. 2009), část č. 81, část č. 83 (11. 6. 2009)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - druhé čtení
část č. 125 (12. 6. 2009)

142. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Waltera Bartoše, Olgy Zubové, Petra Wolfa, Miloslava Souška, Marcely Mertinové, Jana Látky a Jaromíra Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 456/ - třetí čtení
část č. 51 (10. 6. 2009)

169. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - třetí čtení
části č. 198-199 (17. 6. 2009)

222. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 85-86 (11. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

21. Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 72, část č. 74 (9. 9. 2009)

45. Ústní interpelace
část č. 102 (10. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

37. Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 82 (1. 10. 2009)

72. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 832/ - prvé čtení
část č. 70 (30. 9. 2009)

89. Ústní interpelace
části č. 98-99 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 2 (20. 10. 2009)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení
část č. 74 (22. 10. 2009)

112. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity, včetně vyšetření role akreditační komise a ministerstva školství při garanci a kontrole kvalit vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice
části č. 147-148, část č. 153, části č. 156-157 (3. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
část č. 96 (22. 10. 2009), část č. 232 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 30 (2. 12. 2009), část č. 162 (8. 12. 2009)

58. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení
část č. 174, část č. 179, části č. 182-183 (8. 12. 2009)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 89 (3. 12. 2009), část č. 240, část č. 244, části č. 246-247 (10. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
části č. 110-111 (3. 12. 2009), část č. 256 (10. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 4 (26. 1. 2010), část č. 17 (27. 1. 2010), část č. 162 (2. 2. 2010)

40. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Pavla Vanouška, Petra Hájka, Bohuslava Sobotky a Hany Orgoníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 54-55, části č. 57-59 (27. 1. 2010)

185. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 74-75 (28. 1. 2010)

186. Ústní interpelace
část č. 92 (28. 1. 2010), část č. 263 (4. 2. 2010), část č. 313 (11. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

část č. 29 (10. 3. 2010), část č. 103 (12. 3. 2010), část č. 128 (16. 3. 2010), část č. 207 (19. 3. 2010)

48. Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 70 (10. 3. 2010)

276. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (11. 3. 2010)

277. Ústní interpelace
část č. 100 (11. 3. 2010)

77. schůze (18. 3. - 15. 4. 2010)

1. Informace ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních ústavů
část č. 13 (18. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

část č. 78 (16. 4. 2010)

212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky
část č. 93 (16. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP