Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Libý

Schůze: 14, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 52, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 75, 78

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 191 (3. 5. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

9. Návrh poslanců Radko Martínka, Bohuslava Sobotky, Josefa Smýkala, Hany Orgoníkové, Antonína Sedi, Zdeňka Škromacha, Petra Rafaje, Miloslava Vlčka, Miloslava Kaly, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení
část č. 23 (25. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

36. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení
část č. 215 (24. 10. 2007)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 185/ - třetí čtení
část č. 172 (24. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 247 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

část č. 4 (27. 11. 2007)

42. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení
část č. 168 (5. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

část č. 1 (29. 1. 2008)

11. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - druhé čtení
část č. 135, část č. 137 (1. 2. 2008)

86. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - třetí čtení
části č. 226-228 (13. 2. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

4. Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/2/ - vrácený Senátem
část č. 12 (22. 4. 2008)

98. Ústní interpelace
část č. 105 (24. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
část č. 198 (12. 6. 2008)

120. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010 /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení
část č. 238 (25. 6. 2008)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

35. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení
část č. 133 (25. 3. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

6. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení
část č. 21 (9. 6. 2009)

155. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - třetí čtení
část č. 243 (19. 6. 2009)

168. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení
část č. 172 (17. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

38. Návrh poslanců Miloslava Vlčka, Martina Tesaříka, Karla Korytáře, Radko Martínka, Tomáše Kvapila, Jindřicha Valoucha, Pavla Severy, Zdeňky Horníkové, Josefa Smýkala, Daniela Petrušky a dalších na vydání zákona o urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 /sněmovní tisk 549/ - třetí čtení
část č. 61 (9. 9. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

65. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - prvé čtení
část č. 115 (2. 10. 2009)

89. Ústní interpelace
část č. 101 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 4, část č. 12 (20. 10. 2009), část č. 161 (4. 11. 2009)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - prvé čtení
část č. 60 (21. 10. 2009)

17. Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Vladimíry Lesenské, Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 695/ - prvé čtení
část č. 128 (23. 10. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

86. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - třetí čtení
část č. 215 (9. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 186 (3. 2. 2010)

69. schůze (10. 2. 2010)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1020/ - prvé čtení
část č. 20 (10. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

40. Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 942/ - druhé čtení
část č. 156 (16. 3. 2010)

171. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - třetí čtení
část č. 220 (19. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1059/4/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 12 (13. 4. 2010)

80. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - třetí čtení
část č. 38 (14. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP