Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Klein

Schůze: 22, 23, 27, 32, 38, 56, 64, 75

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 99 (18. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - třetí čtení
část č. 218 (7. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/3/ - vrácený Senátem
část č. 163 (5. 2. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 4 (3. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
část č. 100 (25. 9. 2008)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

13. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - druhé čtení
část č. 47 (29. 4. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

27. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení
části č. 218-219 (5. 11. 2009)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

29. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
část č. 87 (11. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP